Odnauč se říkat NE!


V minulém příspěvku jsem se Vás ptal, jestli existuje něco jako nefyzická agresivita. Sešla se pod ním řada komentářů a útržků Vašich příběhů o tom, co jste zažili. Popisovali jste v nich, jak se z Vašeho pohledu může nefyzická agresivita projevovat.

Než se pustím do hledání odpovědi na tuto otázku, pokusím se jednoduše definovat samotnou agresi, tak aby to bylo stravitelné pro všechny. Měli byste si pak dokázat tuto definici aplikovat na situaci, ve které se nacházíte a sami si rozhodnout, jestli to, co se Vám děje, agresivita je či nikoli. Zároveň se pokusím tuto definici vyjádřit tak, aby to odpovídalo jak agresivitě fyzické, tak případně té nefyzické. Měli byste pak být schopní jeden typ agrese transformovat do druhého, což je také jedno ze cvičení, prostřednictvím kterého své klienty učím. Lépe pak dokážete na situaci, ve které se nacházíte, reagovat.

Agresivitu definuji jako cosi, v průběhu čehož (nebo i s odstupem) zjistíme, že to, co se nám děje, neodpovídá našim přáním, potřebám a tužbám. Děje se nám něco, kvůli čemu se ve výsledku cítíme blbě, zatímco agresora v tu chvíli nezajímá, jak my se cítíme. Tato definice je celkem široká, ale pro první přiblížení problematiky a vyhodnocení situace, co se mi to děje, nám postačí. Co se mi to děje? Chci to/nechci to? Zajímá toho druhého, že něco nechci? Pokud ne a přesto si to prosazuje, jedná se o agresi.

Prostředky, jimiž nás agresor do takové situace dostane, můžou být různé. Od fyzických (fyzické omezení, spoutání, bití…) po verbální nebo emoční. Ty bývají také paralyzující a různým způsobem omezující. Při práci s klienty se zaměřuji na nefyzickou agresivitu, která je nějakým způsobem spojená s vyvoláváním pocitu viny. „Ty jsi takový a makový a proto já můžu dělat to a to“ nebo „ty jsi tenkrát udělala to a to a proto já si teď můžu dělat, co chci.“

Ve chvíli, kdy budete namítat, že v tuto chvíli chcete něco jiného a vyjádříte, že se v dané chvíli necítíte dobře, dostane se vám dalšího vyvolání pocitu viny od jasného „za něco můžeš, ty jsi něco udělala blbě, jsi neschopná manželka, neschopná matka…“ po sofistikované formy nepřímého vyvolávání viny. O těch se případně dozvíte v samostatných lekcích mého kurzu pokročilých způsobů jak odhalovat implicitní formy vyvolávání viny.  

Odpovědí na výše poleženou otázku tedy je: Ano, nefyzická agresivita existuje. Jak jí odhalíme? V prvním a emočním přiblížení jen tím, že si uvědomíme, že se mi děje něco, co nechci.  Většinou se tomu ani nemůžu bránit, protože mi nedojde, že se jedná o agresivitu a že mě ten člověk vyřazuje ze schopnosti bojovat.

Zkuste si zrekapitulovat některé situace, které se Vám staly, nebo se Vám dějí. Dostáváte se v nich do rozpoložení, že se Vám děje něco, co nechcete, ale nevíte jak tomu zabránit a cítíte, že to není spravedlivé? To je přesně to, čím se zabývám a proti čemu učím lidi se bránit.

Když se nefyzickou agresivitou budete zabývat podrobně, zjistíte, že postupy agresorů se dají typizovat a rozčlenit do různých skupin a do různých druhů útoků. Na každý takový útok pak existuje jiný způsob obrany, který když se naučíte a dostatečně zrutinizujete, jste pak schopni ho reflexivně použít a postupně se stáváte nezranitelnými. Dokážete se pak bránit, což neznamená, že toho druhého poškozujete, ale jen se jeho agresivitě bráníte.

Jako doplňkový materiál jsem si dnes připravil písničku, kterou považuji, co se nefyzické agrese týče, za velmi výstižnou. Obsah bych nazval přípravou k neschopnosti se bránit psychické, emoční či verbální agresivitě (tedy té nefyzické). Zajímavé mi přijde především to, že písnička je už takovou součástí naší kultury, protože ji zpívá interpret, který už toho má hodně za sebou a kde kdo o něm ví. Tu písničku budete pravděpodobně znát. Sami pak můžete posoudit, jestli to není trošku děsivé.


Písnička se jmenuje „Odnauč se říkat ne“. Hudbu složil Ladislav Štaidl, text napsal Miroslav Černý, a zpívá ji Karel Gott. Pokusím se interpretovat slova písničky, podobně jako jsme interpretovali písničku Why od Annie Lenox nebo Creep od Radiohead. Toto je první příležitost, jak se podívat na zoubek nějakému českému textu. Je to zrovna negativní příklad, ale samozřejmě v české kultuře nebudou jen negativní příklady. Tato písnička mě zkrátka napadla, protože se hodí k našemu tématu nefyzické agresivity a toho, jak vlastně zranitelnost lidí vůči této nefyzické agresivitě vzniká.

Text je ze začátku celkem nevinný, ale postupně se to rozjede. Píseň začíná:

„Tak se mi zdá, prostě to cítím, mohla bys být ta, co jsem hledal.“


 To je opět krásná romantika podobně jako v písničce Creep. Jedná se o začátek rituálu, na jehož konci je cosi, co potom budu ještě rozebírat v jiném videu nebo lekci, kterou si můžete objednat v rámci kurzu.

„Všechny, co dřív jsem znal, jsem rázně zapomněl, jen úsměv tvůj teď potkávám.“

Takže jinými slovy zrušená polygamie, teď už jedině tvůj úsměv, všechno krásně pozitivní, staví se nám ten vzdušný zámek, život na obláčku a tak podobně.

„Před tebou módní hvězdy blednou, i nejhezčí před tebou zapadá, pokud chybu máš, tak jen tu jedinou, kterou chci napravit teď já“

Tady je ten problém. V této části už připouštím, že máš nějakou chybu. Hned potom, co jsem se ti vyznal, z toho, jak jsi výjimečná, tak přeci jen to nebude úplně bez chyby. Přeci jenom nějakou vinu, nějaká zadní vrátka, kterýma tě tam budu futrovat, a tu agresi, si tam nechávám otevřené. Uvidíte, že v průběhu textu si jí tam pak ještě hezky zpracuje.

Je zajímavé to, že autor si tam vytváří vazbu na sebe tím, že říká „pokud tu chybu máš, tak jí chci ale napravit já“. Kdo jiný? „Jsi skoro dokonalá, ale abys byla úplně dokonalá, tak já tě chci napravit“. Pak následuje v refrénu ta chyba:

„Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Odnauč se říkat ne, mě vůbec bát se nemusíš. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné, jinak budu muset ohlídnout se po jiné.“

Toto je brutální a strašné. „Odnauč se říkat ne“ V tom textu je tvoje jediná chyba to, že si umíš nastavit hranice, že umíš říct, co je ti nepříjemné a že něco nechceš. Já ti, ale říkám, že to je ta jediná chyba a za to v tobě vyvolávám pocit viny. To je velmi častý úkaz u obětí manipulátorů nebo lidí, kteří ostatní kolem sebe jen nějakým způsobem zneužívají. Oni jsou schopní ve Vás vyvolávat pocit viny i za to, že se bráníte, že jim říkáte, že se vám něco nelibí a že je Vám něco nepříjemné. I za to nesete strašnou vinu. To bývá jedním z důvodů, proč se oběti nebrání. Protože vědí, že reakcí na jakoukoli obranu, je útok.

V tomto případě jde ještě o takový relativně romantický útok. Ale už je tu příprava na něco strašného. Když si představíte vztah, který vznikne na základě tohoto vyznání lásky do budoucnosti, tak je to příšerné. Ta žena, pokud přistoupí na podmínky, které jsou kladené v tomto textu, si nebude nastavovat hranice a za chvilku nebude nic. Nebudou naplněné žádné její potřeby. Vše nepříjemné bude muset snášet dál.  

Nejdříve agresor tedy nahazuje tu udičku slovy „před tebou všechny módní hvězdy blednou, seš ta jediná“, ale pak je tam výtka k jejímu „ne“. Aby se nechala zlikvidovat, tak nesmí říkat ne. Prostě „já chci celou tvou krásu jen pro sebe i za cenu tebe zničení. Je tam fór v tom požadavku „nebraň se mi, ať cokoli ti budu dělat, nebraň se mi“ (čím víc se někdo nebrání, tím víc si ten druhý dovoluje) a následně v ujištění: „Mě vůbec bát se nemusíš“. Já ti tady zakazuji se bránit, ale „mě se vůbec neboj, to bude dobrý, já ti fakt nic neudělám“.

V části „Abys byla nejlepší“ se jedná o brnkání na narcistickou notu. Abys byla nejlepší co? Nejlepší oběť. Následuje vydírání a vyvolávání pocitu viny: „…jinak budu muset ohlídnout se po jiné“. Tady je logický rozpor. Ze začátku jsi nejlepší, úžasná, jediná a já „zapomněl jsem na všechny“, ale když se budeš bránit, budeš mít potřeby, přání a touhy, tak si najdu jinou. To je zase ekvivalent a metafora toho, co se běžně ve vztahu s manipulátorem děje, protože výhružky ukončením vztahu nebo případným odchodem jsou u takových osobností typickým jevem.  Pojďme se podívat na to, co následuje:

„I když se známe jenom chvíli, tvůj obraz můžu kreslit zpaměti a jestli cítíš, to co právě cítím já, pak to bude láska století“

Tohle se mi líbí také moc. Když se budete zabývat podstatou emoční vazby manipulátorů a jejich obětí, tak často narazíte na fenomén, kdy si oběť takzvaně půjčuje od agresora jeho emoce. Díky tomu oběť naplňuje jeho vlastní potřeby a ne svoje. Je to pěkně vyjádřeno ve verši „a jestli cítíš, co co právě cítím já“.  Jinými slovy, jestli si ode mě budeš půjčovat ty emoce a tím pádem naplňovat moje potřeby, pak to bude láska století. V opačném případě odejdu. Máme tu tedy ultimátum: Buďto láska století, všechno nejlepší, úžasné, nejbombastičtější nebo vůbec nic. Takto vypadá hraniční pojetí vztahu.

Text, co se týče dějového vývoje, není nic moc. Je v něm ale velmi pěkné vyjádřeno to namotání si oběti skrze „nebraň se, já tady budu rozhodovat, dokonce si vezmeš moje emoce, abys cítila moje potřeby a ne ty svoje. Ve chvíli, kdy nejsi schopna říkat ne, tak to nebudeš ani schopna zastavit, i když už to bude nesnesitelné“. To je ukázková příprava oběti. V okamžiku, kdy na takovou úmluvu oběť přistoupí, tak je konec a je ztracená. Pak často následuje i biologická vazba tak, že si s takovým člověkem pořídíte potomka a tím jste podepsali smlouvu s ďáblem.  

P.S. Když jsem ve videu interpretoval text písně, nevšiml jsem si, že druhá sloka začíná takovou krásnou narcistickou replikou:


I když se známe jenom chvíli, 
Tvůj obraz můžu kreslit z paměti.


To je opět taková typická ukázka průběhu vztahu s narcistickou osobou, která v tomto textu po chvilkové známosti vyznává lásku a hned nasazuje všechny ty manipulativní a emočně agresivní prostředky k paralýze své oběti.
 

49 názorů na “Odnauč se říkat NE!

 1. Lenka napsal/a:

  Moc se mi líbí, jak ty písně rozeberete. Vztah s manipulatorem a narcisem v jedné osobě jsem si prožila a váš rozbor mi vždy připomene ty krásné snové začátky a pak ten hnusný pád do reality, kdy už není vubec jednoduché odejít ze vztahu a hlavně když už se to podaří, tak není jednoduché zapomenout, znovu získat sebedůvěru a začít pomalu žít lépe. Přeji všem, kteří ještě nedokázali utéct z takového vztahu, mnoho sil a víry, že bude líp.

  • Anonym napsal/a:

   Přesně tak to je, mám vlastní zkušenost. Líbí se mi rozbor písně, hodně mě zaujal. Hezký den všem.

 2. Anonymní napsal/a:

  Přesně takhle to u mě probíhalo. Sedla jsem na lopatu. Trvalo dlouho,než jsem procitla.Zajímavé na tom procitání je postupně se propracovavat sebou samým,jaké potřeby vám takový člověk uspokojuje. Je nutné tímhle sebepoznanim projít,aby už člověk na další lopatu nesedl. Myslim, ze Tomášův kurz a konzultace to umožňují. Jsem za ně vděčná.

 3. Anonymní napsal/a:

  Dobrý. Jen nevím, zda inkriminovaná píseň příslušnou manipulaci propaguje, zda ji koná, nebo zda před ní varuje.

  • Anonymní napsal/a:

   Myslim, že to je na každém,všechny možnosti jsou na místě. Ale podle mě to neni důležité pro výklad, jde o pochopení manipulativnich technik… ,To je ale jen můj názor 🙂 Pěkný den!

 4. Anonymní napsal/a:

  Stale v takom vztahu som…uz davno som precitla,ale nemam moznost odist…bohuzial vsetko o com sa tu rozprava prezivam den co den…akurat,ze s tym,ze vztah ukonci ma uz partner nemoze vydierat,lebo je to jedine po com tuzim…

  • Anonymní napsal/a:

   Jj, takové vydírání taky znám. To bylo stále dokola – no, však si vysvětluje rodině a dětem, proč si rozbila rodinu… vždyť se mnou nebuď, ale zapomeň na to, že ti nechám děti…Jednou si moje žena, tak musíš …. Prozradím vám "tajemství" Budete ho čím dál víc nenávidět, bude vám čím dál víc odporný a na vás to bude čím dál víc vidět a na to konto se začne teror stupňovat… Vím dobře o čem mluvím. Seberte se a upalujte pryč, co nejdál. Taky jsem nakonec utekla – psychický teror začal přecházet do fyzického ale já byla ta kdo ničí rodinu, on mě jen strašně miloval a snažil se ji stmelit ….. TAK TAKOVOU LÁSKU AT SI STRČÍ DO P….CHŘTÁNU
   Vždycky je možnost odejít, věřte mi. Mít literární střevo, napíšu o tom román. Chce to spoustu síly, sebezapreni, vlastní disciplíny a hlavně CHTÍT ….. Přeji hodně štěstí a hodně sil.

   • Jana napsal/a:

    Jsou to úplně pro mě místy nové úhly pohledu na věc.Smysluplné články.Děkuji za možnost přečíst si je.

   • Anonym napsal/a:

    Je to týden co jsem doslova s dětmi utekla. Přesně ten odpor a nenávist k němu za všechny ty scény a hrůzy.. Ale podle něj jsem já ta špatná protože nedokážu změnit to postavení k němu a nechci zachránit ten vztah…. Který byl min. 2x do měsíce v troskách po dobu 5ti let.. A furt dokola. On si řekne svoje stylem tím nejhorším co si můžete představit a já jelikož jsem si to nikdy nedovedla vysvětlit, proč tolik zla když říká jak mě moc miluje…? Za úplné prkotiny…ze něco řekněte, uděláte nebo neuděláte, že se zatvarite, že mu nepadáte kolem krku… Hnus. Jsem ráda že jsem řekla dost, ale trvalo mi to. Pořád se snaží se mnou vést diskuze, zkusíme to, poradnu, všechno možný, vztah na dálku.. Atd.. Ale jedinou věc neprizna, on je stále ten normální a myslí to všechno dobře. To jen já mám problém v komunikaci…

    • M. napsal/a:

     Milá pani. Keď čítam vaše slová akoby ste žila s mojim bývalým. Presne ako z kopiraku. Aj ja som rozvracacka keď som odišla a nechcem ani počuť o návrate a on sa taaaak zmenil a taaak ma miluje 🙂 ja už som na tom dobre, ľutujem ho a len sa pouskrniem keď počujem ci čítam tie isté “kecy” dokola. Dúfam, že aj vy už ste nad vecou…

    • Alex napsal/a:

     Tuhle písničku jsem právě pro jeji text vždy nesnášela… tu silenou manipulaci v ni jsem vnimala už jako mladá holka 😅

   • Anonym napsal/a:

    Po odchode treba ešte dokázať čeliť rodine a okoliu.Lebo zvláštne u všetkých je dobrý a vás nechápu ako ste mohla odísť.

  • Anonymní napsal/a:

   Jse jiz 20 krasnych let co jsem to dokaza..nebylo to jednoduche .ale stoji to za to i s ditetem…

  • Kateřina Pokorná napsal/a:

   Já to zvládla s s dcerami také.Držte se,teď mám ještě třetí dítě,syna dva roky a je pro mě požehnáním po tom všem a jsem sice sama na něj,ale jsem ráda,lepší,než být s takovým magorem.Užívám si klidu.Držím palce,držte se??

 5. Anonymní napsal/a:

  Ďakujem skvelé vysvetlenie, odišla som z takéhoto vzťahu, ešte stále som v procese "liečenia", najhoršie bolo to precitnutie, ale cítim sa opäť ako človek…

 6. Anonymní napsal/a:

  Dobrý den, celý svůj život se této manipulaci bráním a vlastně nic jiného ve vztazích neznám a nedělám. Poznala jsem i fyzickou agresivitu, která je ale jasně rozpoznatelná a hranice si určím snadno. Je pravdou, že takové vyznání jaké vyplývá z textu, mě svým způsobem osloví. Muž je dominantní, ví co chce a chce mě. A nějak se naivně vždycky domnívám, že když si mě ochočí tak se o mě a děti taky postará.

 7. Anonymní napsal/a:

  Po přečtení všech těch příspěvků, jsem se rohodla reagovat –
  ač to moc nemám ve zvyku ale nedá mi to. Zajímavé je, že se tu ozývají samé ženy… Asi proto, že sami jsou čisté a žádná manipulátorka mezi námi není – jasně, to všechno chlapi. Dámy, netvrdím, že chlap nemůže ženě ublížit – o tom se musí mluvit, psát atd. Ale běda, když se napíše TOTÉŽ o ženě – jen si připomenout ty slavné "kamarádky" co mají na svědomí – pokud ho mají – rozvrácené manželství a to nejen z nevěry ale pomluv a intrik, běda, když ženu osočíte z panovačnosti a manipulátorství v manželství. To je najednou na vše odpověď – mají právo na své rozhodování – často i v rozhodování za manžela, pokud si obhájí své , byť je to blbost a chlap vyhoví a ukáže se, že je to blbost – nemá JÍ přece poslouchat, ne? atd. Vše má dva konce dámy, nic není jen na tom druhém, jen se chtít zamyslet. Nehájím případy, kdy jeden z partnerů není schopen KOMUNIKACE ale nedivím se, když panovačné a svéhlavé pipině chlap vezme roha – ono svalovat vše na druhého je nejjednodušší a poslední dobou se z žen stávají blbky, vše okolo sebe urážející, neboť ony ví vše a všude byli třikrát – sebevědomí si pletou s arogancí – Arogance je ve zkrytý vnitřní pocit méněcennosti, převlečená nesebedůvěra, naduté ego a vlastní nedostatek. Rovněž ženské EGO – tolik zmiňované jen ve směru k mužům. Nadutá, protivná blbaňa má právo na svůj stav a může za to stejně ON – znáte to? Či fiflena která ovládá vše okolo sebe – neznáte to? Dělám vedoucí řadu let v ženském kolektivu – poslední dobou je mi z toho, co dokážou právě ženy, zle. Je mi úplně jedno, co si o tom myslíte – jméno psát nebudu – proč, tady jsou samé "anonymky" a tak to není přeci důležité. A teď se třeba po…

  • Anonymní napsal/a:

   Myslim, že není důvod se po… z vaseho příspěvku. Krásně názorně jste předvedla, že ani ženám nechybí agresivita. Myslíte, že si tady všechny jen tak hrajeme na oběti manipulátorů a jsme přesvědčeny,že zeny toho nejsou schopny? A proč že tu nevystupuje s vlastní zkušeností žádný muž? To bude asi souviset se zpusobem řešení problémů po mužsku, že by se muži neradi svěřovali? Sama jsem vyrůstala v rodině, kde vládla narcistni a manipulatorská matka, takže vim, o čem píšete. Můj otec by mohl být ucebnicovym prikladem pro tento blog. Presto by to nikdy nepřiznal troufám si tvrdit.
   Určitě je to téma k diskuzi…
   a výměně názorů, ne vsak duvod útoku proti ženám.

  • Anonymní napsal/a:

   Strašný výlev, máte problém. Počítám tak za tři roky si ho uvědomíte. Znám hodně žen a u některých vím, že jsou tzv. jednodušší a že své problémy si působí zhusta vlastním přičiněním. Váš nešťastný příspěvek je ale tak barvitý, nabitý urážkami a nepodloženými spekulacemi (nebo s těmi ženami večeříte, víte, co PŘESNĚ se u nich doma děje?), že mi až připadá nemožné, že byste jen nezrcadlila smýšlení někoho jiného. Takhle hnusná je žena k ženě málokdy. Samozřejmě i podsouvání domněnek je manipulace. Proto doufám, že se mýlím. Váš příspěvek je tak nemístně hrubý, že mám pocit, že si řešíte mindrák. Tento blog pomáhá všem. Mě pomohl v dlouhém rozhodovacím procesu k rozvodu. Nechci žít cizí život.

  • Anonymní napsal/a:

   Velká pravda, 6eny jsou veliké manipulátorky a to velmi často v lesbických vztazích, kde žádný muž nefiguruje. V tom si rozhodně ženský nenechají nic líbit a plně se emancipovaly i na poli manipulace. Vlastní zkušenost.

 8. Anonymní napsal/a:

  1) muži mají rovněž prostor vyjádřit se zde. Nedělají to. Pokud ano, reagují útočně aliaz "útlocitné pipiny" Nikdo je nenutí, aby mlčeli. Asi je to netrápí natolik, aby řešili a hledali a nebo je pohodlnější vyřádit se na manželce, než se snažit..

  2) Případů kdy manžel despoticky šikanuje, fackuje a kope manželku i děti jsou tisíce.

  Nevím o tom, že by bylo alespoň stovky, nebo tisíce případů, kdy matka řeže manžela a "děti"

  Tím to asi bude vážená slečno/paní vedoucí ženského kolektivu..

  4člená rodina a z toho 3 lidé vyfackovaní jednou osobou na tisíc způsobů několik let. No neřeš to.. 🙂

  • Anonymní napsal/a:

   ad 1) jasne, i muzi maji pravo se zde vyjadrit. Kdyz jsem to udelal, tak se tady muj prispevek neobjevil. Neprosel kontrolou.

   ad 2) na tomto serveru se resi v prvni rade nefyzicka agrese. Tam je to genderove prilis nepodminene.

  • Anonymní napsal/a:

   1) Toto je dotaz/připomínka/vina jak chcete na Tomáše. My "příspěvkáři" nespravujeme chod tohoto blogu..

   2) Agrese je jen jedna. Má různé variace, nemá oprávnění a je fuk, jaké pohlaví se jí dopouští.

  • Anonymní napsal/a:

   No tak jestli chcete, tak tento server se zabyva v prvni rade agresi ve sve, jak rikate "variaci" nefyzicke.

  • Anonymní napsal/a:

   Technicky dodatek: mozna muj prispevek predtim neprosel, protoze se nezobrazil automaticky test na roboty. Mozna to bude otazka verzi prohlizecu a pod. Zkusim to v pondeli znova z jineho pocitace…

 9. Anonymní napsal/a:

  Se to tady pěkně schází a vybarvuje 🙂 Od panů s prazvláštní empatií –
  útlocitných pipin, přes obranářku mužů ze ženského kolektivu a korunu tomu nasadil Čuňas, tedy pardón chtěla jsem říct pan Čuněk s parádním postojem:
  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/kazda-zena-je-zodpovedna-za-to-s-kym-splodi-dite-cunkuv-recept-na-neplatice-alimentu-30387?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp
  „Každá žena je zodpovědná za to, s kým zplodí dítě." Čunkův recept na neplatiče alimentů"

  Takže manžel přijde domů, vyliská děti a manželku, tu pro jistotu ještě zkope, nezaplatí alimenty, takže manželka z mateřské táhne rodinu, pere, vaří, uklízí, kojí, dělá boxovací pytel manželovi když špatná naladička a Čuněk z toho obviní manželku – její vina, špatně si vybrala.., paní obranářka se rovněž zastane pana manžela zabijáka a neplatiče a navrch to oštempluje pan "Pipiňák" arogantním: "prosím tě, nebuď pořád taková útlovitná pipina"

  Jednoduchý ne ? Nějaké další skvělé návrhy ?

 10. Anonymní napsal/a:

  Tohle:
  1) výzva – vyjádři svobodně svůj názor "Gottovi vousy se vám líbí/nelíbí ?
  2) po výzvě ke svobodnému vyjádření následuje zákeřné a podlé "Uvalení viny" a
  3) následuje trest:Vykázáním a navrch
  4) zesměšnění: "nějaký plešoun"

  5) Obhajoba celého zákeřného a podlého útoku zní: "Vždycky jsem vás pane Gott milovala"

  Toto je nechutný ! Banášová se shodila na roveň podlézavého primitiva.

  Takže: Svoboda/Útok vykonstruovanou vinou, což je zároveň obhajoba a oprávnění k útoku/Trest…

  https://www.super.cz/497894-banasova-se-zastala-sveho-idolu-karla-gotta-z-hlediste-vykazala-divaka-kteremu-se-nelibily-zpevakovy-vousy.html

  Zoufalá moderátorka, činí zoufalé plazící se, ponížené útoky k obecenstvu, které si za zábavu zaplatilo, aby na sebe upozornila v očích Gotta.
  Nechala bych si vrátit peníze za lístek, dopravu a ještě ji rozmázla v médiích.
  Oni mají bavit lidi, nikoli je soudit, trestat a "brát za to plat"
  Chudinka primitiv Banášová 🙁

 11. Anonymní napsal/a:

  Čunek taktéž zabodoval:
  Právníci, Policajti, Soudci, Státní zástupci, Probační a Mediační služba, Trestní zákonník, Rodinné právo, Sociálně-právní ochrana dětí, Registrovaná partnerství, Sňatky, Ústava, Občanský zákoník, Psychiatři, Psychologové, Terapeuti a desítky dalších institucí, charit a spolků se vzdělávají, studují, skládají zkoušky, atestace, praxe na vzdělání a schopnost tyto funkce zastávat, soudy odsuzují neplatiče alimentů. "STÁTNÍ INSTITUCE" prověřují finanční stavy otců a musí je "NUTIT", aby platili na své vlastní potomky a Čunek v politice obhajuje svůj postoj:

  „Každá žena je zodpovědná za to, s kým zplodí dítě." Čunkův recept na neplatiče alimentů"

  Takže všechny výše uvedené instituce, soudy, atd.atd., jsou vlastně idioti, že se zabývají rodinnou a nutí plnit otce jejich finanční zodpovědnost a povinnost vůči vlastním dětem ?
  Za vsechno může matka ?
  Tak to měl pan Čunek asi ne příliš pěkné dětství, chudák se s tím nevyrovnal do dnešních dnů a teď prezentuje svoje dětské zážitky ?
  Nepochází náhodou z rozvrácené rodiny, kde otec utekl, trpěl nouzi a za všechno může máma ?
  To by takovému osobnímu primitivismu odpovídalo… Primitiv.

 12. Anonymní napsal/a:

  Nejsem schopná se Čunkovi přestat smát. Mám chuť napsat do PS, ať mu koupí dudlík, pleny a zařadí se mezi své vlastní děti pod manželku jakože k máme.. 🙂 🙂

  Čunek je neskutečně směšnej 🙂
  Pro neplatiče alimentů si po vydání rozsudku a nenastoupení do výkonu trestu jezdí "zásahovka" , celý komando kukláčů – ozbrojených.. A Čunek vyrukuje s "perlou světa" Matka s nakupníma tažkama, ověšená děckama a 10sítkou mateřské by to měla zmáknout sama, je za to zodpovědná..
  Nebudu se divit, když se v budoucnu někde provalí, že Čunda trpí deviací. Jak se jmenuje deviace, kde dospělá osoba skočí do plen a chce kojit, krmit, přebalovat ?
  To by mi dávalo smysl. Čunkův rychlý počet:

  "Není na sunar. Kdo za to může ? Máma !"

  Úroveň batolete… Možná, že se z Čunkovic soukromého života dozvíme pikantnosti rovny deviace 59 let versus batole "v politice" a ti kukláči, soudy, probační úřady, terapeuti.., to je u Čunka pouze doprovodné divadlo jeho velkolepého výstupu..

  Výkřik do tmy: Narcisek batole Čunek.
  🙂 🙂 🙂 🙂 … Tomu se nedá nesmát. 🙂

 13. E... napsal/a:

  Teď, myslím, Tomáši poněkud manipulujete sám. Ta píseň je o tom, že mu prostě holka nechce dát. To je to NE. Nic víc v tom není. Obávám se, že už vidíte manipulátora za každým slovem a rohem. Připomíná mi to trochu hon na čarodějnice… Tehdejší lid také rád ochotně uvěřil kazatelům, kteří ukazovali prstem. Rozbory písní jsou hodně nebezpečné. Znáte se s autorem? Konzultoval jste text s ním? Pochybuji.

 14. Anonymní napsal/a:

  Zajímavý "účelový, manipulační, politický obrat"

  Navazuji na komentář a děj – sled událostí z 24.dubna 2017 a dnes.

  Pan Čunek:
  24.dubna 2017
  Bělobrádek..a Čunek: "trpí i děti, s tím se nedá nic dělat.

  http://echo24.cz/a/iyR47/najdete-si-chlapa-radil-samozivitelkam-belobradek-a-schytal-to

  "Cokoli, hlavně nepřidávat samoživotelkám ! Trpět budou i děti, no-a-co !, aneb patologickou osobnost poznáš v momentě, kdy jde o reálné peníze…

  A dnes ?
  20.července 2017 (4 měsíce rozdíl)

  https://video.aktualne.cz/dvtv/vymirame-a-porad-tancime-na-palube-titaniku-jsme-prilis-poli/r~4e62e80042ef11e7ac060025900fea04/

  " neúspěšný kandidát KDU p.Čunek kope za rodinu ! Hlavní jsou ty DĚTI !"
  Málo mladých, málo dětí.., to je pro nás problém. Vymíráme…
  Pan Čunek:
  "Jen ty nejlepší úmysly.., on nám ukáže: JAK SE TO DĚLÁ SPRÁVNĚ..

  Takže teď už to není:
  " trpět budou i děti no-a-co !, ale teď už je to "hlavně ty děti ?"

  Politika je manipulace a boj o moc, ovšem pan Čuňe(k) se s tím nemaže.
  Oboustranný kabát v neónových barvách… 🙁
  Až to křičí do uší, bije do očí a zvedá žaludek..

 15. Anonymní napsal/a:

  Dobry den pane Tomasi,koukam,ze posledni zaznam mate z dubna letosniho roku. Budou dalsi clanky? Dekuji za odpoved. Michaela

 16. Anonymní napsal/a:

  Dobrý den. Zde reaguji na seminář o tom, jak se bránit manipulátorovi. Ale.. Řeším jinou věc. Já od něj odcházím. Je to dost komplikované, náročné hlavně pro mě a pro děti. Jenže jiná cesta není. Manipulátor nikdy ze vztahu neodejde a nikdy neodejde dobrovolně ze společné domácnosti. Můj dotaz zní. Nebylo by lepší zařídit, aby tito manipulátoři byli lehčeji napadnutelní dle zákona?? Nebylo by lepší udělat seminář pro týrané ženy a poradit jim, jak z toho ven??? A né, jak s nimi jednat? Víte, co mě doporučili na policii. Naprosto se od těchto lidí izolovat. A proč, když já nikomu nic nedělám, musím obhánět 1000 úřadů, abych se domohla jen toho, aby mi někdo uvěřil, že jsme já i děti pod psych. tlakem. Proč musíme dál podstupovat psych. tlak odstěhováním se, tzn. placení si nájmu, právníka, atd. PROČ??

 17. Anonymní napsal/a:

  Dobrý večer. Jsem si če věku, kdy bych už měla mít rozum (je mi 37) nicméně opak je pravdou… Asi tak trochu další bezesná noc plná strachu z dalšího dne. Co přijde? Za co všechno budu moci dasi den svého "krátkého života"? Života plneho pocitu viny a strachu.S manipulatorem jsem se seznámila před necelými dvěma lety. Hned na začátku jsem si myslela,že je to konečně ON muž mých snů se kterým budu do konce života! Konečně člověk,který je nastaven podobně jako já. Ma stejné sportovmi zaliby,rád chodí ven,místo do hospody,je raději s partnerkou než s kamarády,rád chodí na společenské akce…bylo mi trochu divné,že hned chce poznat mojí rodinu a chce byt okamžitě její součástí,ale + zkrátka převyšovaly!= růžové brýle nasazeny a jedeeeeem
  A ejhle ze znaků manipulátora má,až na tři body,které nemohu úplně a 100% vědět neb nejsem jeho rodič,kolega či zaměstnanec, všechny a sedí a to naprosto! Ovšem ve chvíli, kdy jsem to zjistila mě měl již tvrdě a pevně svazanou svými emočními provázky a gumičkami. Neskutečné, jak těžké je odejít!a to nejsme manželé a nemáme děti. Přišla jsem o téměř všechny známé,chodila jsem k psychiatrovi a pak k psycholožce abych se srovnala a začala fungovat,když problém je na mojí straně a on je ten,který trpí! Čekali jsme spolu miminko,ale potratila jsem před nedávnem a byla to pro mě obrovská rána i když po všech těch událostech, které se za náš krátký vztah staly si říkám, že to bylo asi poslední varování jestli s tímto člověkem mám doopravdy v úmyslu založit rodinu. Když jsem se s nim rozešla,bylo loni v zimě, úlevu mi to nepřineslo. Pronásledoval mě, psal z internetu z jiných telefonních čísel, nechal mě dokonce i sledovat,aby se do pátral kvůli komu jsem ho opustila. Neměla jsem odvahu udat ho na policii a vydržela jsem to asi měsíc. Pak nastal bod zlomu,začal se chovat jinak a vypadalo to,ze to pochopil a ze me miluje a chápe a půjde k psychogovi,aby svůj problém vyřešil no a já opět povolila uzdu svým citům a dovolila mu,aby se dostal zpět do mého života. V současné době s ním ani nemůžu vést intimní život, mam už prostě blok. Je to pocit,že už mi tak ublížil,že s ním nemůžu bydlet atd… vše jsem mu to řekla a žiju ve svém bytě. Nechápe to, vyhrožuje různými způsoby,zraňuje,vydírá a v tu samou dobu mluví o životě se mnou. Nedokážu se psychicky odpoutat nedokážu ho nenávidět a nedokážu ho zatratit. Vím,že takhle to dlouho nevydržím a vím,že život s ním by byl doopravdy až konce,do smrti jednoho z nás jak říká,ale ten konec by nastal předčasně. Chci se z toho vymanit a prožít hezký život,naplněný,šťastný a plný hezkých zážitků. Jašně, že všude je něco, ale na vztahu se má pracovat a budovat společný život,ale s člověkem, který za to stojí a o kterého se můžete opřít a on o vás!

  • Manipulator napsal/a:

   Výhrůžky že umřeme spolu nebo že se odstreli jsem často slyšela. První setkani. Po týdnu stěhování,ztráta bytu a soukromí,po měsíci dítě. A ups není cesty zpět. Klec zaklapla .. odchod a pak následně prosby a přísliby společná poradna. Atd atd. Zpátky k němu a peklo nastane a ještě v horší míře než v minulosti.

 18. Jana napsal/a:

  Po celou dobu vašeho výkladu jsem měla pocit že mluvíte o mě. Celých 35 let v tomto žiji. Pokud jsem měla námitky nepustil mě ke slovu, moje citové problémy nebral v potaz, nikdy mě nevyslechl protože mě nikdy nepustil pořádně ke slovu. Pokračovalo to pomalu 20 let v alkoholu, již 10 let abstinuji a to s úspěchem. Teď posledních 2 a půl roku se začínám bránit, otevřeli se mi oči. Uvádí mě do stavu sebeobviňování, protože on je ten kterému ubližuji já, protože ho chci opustit. Drží mě v takovém stavu, že mám pocit že mu opravdu ubližuji a on o tom ví. Chci odejít i rodina a okolí mi to schvalují a zároveň mi podkopávají nohy. Prý přijdu o starobní důchod po muži a o společný byt. Nechci nic hmotného protože cítím že mojí rodině jde o to, že se o ně nebude mít kdo postarat, cítím ze všeho jejich sobeckost a prospěch. Muž nerad vyřizuje, ale strašně mě při tom ponižuje, sebral mi veškerou sebe úctu. Syn je alkoholik a ten má zase strach že nepodědí byt. Vím že když v této rodině zůstanu, tak i kdybych ovdověla ( mě je 55 a manželovi 66 let) , tak se mi do bytu nastěhuje syn z družkou. Takže na tom budu pořád stejně, chci být sama, ale, ale. Nevím jak odejít vím jen to , že chci do podnájmu a být konečně člověkem a né otrokem kterého si ze mě udělali……Také mě odnaučil říkat NÉ, a takhle jsem dopadla, ale věřím , že tomu ještě není konec. ….

 19. Anonymní napsal/a:

  Čo ak je to platonicky zaláskovaný plachý muž, ktorý vo svojich predstavách bojuje s tým, že mu žena jeho snov povie NIE?

 20. Manipulátor napsal/a:

  Smlouva s ďáblem přesně tak,te jsem se upsala před třemi roky. Teď zažíváme peklo. Podařilo se mi od agresora utéct,ale manipulace a agresi používá stále ohledně mého syna. Ano na začátku slova plně lásky a života který nikdo jiný nenabídne a on je ten nej a já ta nejvíc na světě pouze v případě plnění jeho snů na moje názory nebrán ohled. Já paralyzována a výčitkami že neschopná mu pořodit syna a pokud ne půjde za jinou. Přesně na tohle ha chtěla dokázat že to zvládnu a bude dobře jsem se dostala do kolotoče kdy jsem začala žít jeho život. V případě vyjádření svého názoru přišel tvrdý trest v podobě ponížení fyzické a psychické agrese. Doufám že díky odborníkům se mi podaří a naučím se mu čelit.

 21. Bezpečná vina napsal/a:

  Jelikož na začátku vztahu s manipulátorem jsem byla nezralá a nevěděla o technikách manipulátora,ale teď zpětné po čtení článků a videí můžu říct stoprocentne jaké techniky používal. Byla jsem ta nejkrásnější jen v případě naplňování jeho potřeb. Pokud si mě nevezmes vezmu si jinou. Vybral jsem si tebe z řady napadbnic tak si toho važ. Jsi nevděčná!!! Pokud se chováš normálně jsem hodny,proč to kazis!! Atd atd….Pokud neporodis syna jsi neschopná matka, nestaráš se nejhorší matka na světě. A těch přívlastků ,které jsem dostala je spousty. Bylo to zničující slyšet. Ale teď už vím že není chyba ve me,ale v něm. Děkuji za vaše články.

 22. Barbara napsal/a:

  Odporúčam rozbor piesne od Mullera Nebude to také ľahké drahá, mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč 😃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.