Nejúčinějsší a přitom nejméně využívaná forma obrany. Přímé působení na patologickou osobnost přináší největší efekt. Od individuální obrany se následně odvíjí všechny další formy obrany.

Základní pravidlo

Tuhle obranu si musíte odmakat. Nikdo za Vás vaší psychiku neochrání.

PARAMETRY INDIVÁLNÍ OBRANY PODLE PRINCIPŮ B.V.

Zneužitelnost = nízká

Metoda je vyvíjena jako tzv. stabilní, tedy pro patologické osobnosti nesnesitelná a tedy nepoužitelná. Metoda B.V. má prokázané výsledky i při zvládání těch nejtěžší forem poruch, tedy psychopatů.

Doba k dosažení výsledku = minuty

Při zvládnutí mistrovské úrovně B.V. zvládnete každou patologickou osobnost zastavit v její agresivitě během pár desítek vteřin. Nicméně i jako úplní začátečníci budete pozorovat změnu jejich chování a snížení agresivity.

Předvídatelnost výsledků = obrana je vedena vždy ke konkrétnímu dosažitelnému cíli

Metodika B.V. specifikuje dosažitelné cíle v kontaktu s patologickými osobami. Na základě zvoleného cíle Vám pak dává instrumenty, kterými tohoto cíle dosáhnout. Jak rychle zvoleného cíle dosáhnete se odvíjí od míry Vaší praxe s používáním metodiky B.V.

Náklady = tísíce Kč a pak nic

Počáteční investice do znalostí a následných tréninků jsou v řádech tisíců korun. Když se Vám podaří metodu zrutinizovat, tak jí aplikujete bez dalších nákladů, protože se stane součástí Vašich běžných dovedností.

Příklady výsledků aplikace principů B.V.

Před

Při jakémkoliv rozhovoru s agresorem propadáte zoufalství. Pokaždé jste zmanipulováni, že za "vše" můžete. Chtěli byste se bránit, ale nevíte jak a i kdybyste věděli, tak by Vám obrana nešla použít. Situace je pro Vás totiž nesnesitelná a chcete mít už konečně klid.

Po

Komunikace s agresorem Vás sice rozruší, ale jen na pár minut. Agresi dokážete zastavit během chvilky a agresor ustupuje a již netlačí. Časem to opět zkusí (neumí to jinak), ale přístí konfrontaci zvládnete mít pod kontrolou ještě rychleji než tu předchozí.


Před

Eskalace obviňující Vás a/nebo Váš tým z neúspěchu projektu, na kterém jste se podíleli. Mnoho mozkové kapacity a času investujete do obhajování proč právě Vy jste udělali vše, co bylo potřeba a Vaše výsledky jsou ty nejlepší možné ze všech zůčastněných na projektu.

Po

Zastavujete eskalaci jedním emailem.


Před

Když už se sami ubráníte, tak jsou zákeřně napadáni lidé ve Vašem okolí (děti, kolegové atp.). Propadáte opět zoufalství a říkáte si, že bude lepší se nebránit, aby agrese šla přímo na Vás, protože cítíte vinu, že ostatním působíte utrpení tím, že se bráníte agresi. Z toho jste také agresorem obviňováni. Jste paralyzovaní, bezmocní a zoufalí.

Po

Konfrontujete agresora při sebemenším náznaku zákeřného jednání a tím zastavujete rozvoj patologických jevů už v jejich zárodku. Chráníte tak sebe i své okolí.


 

Příklady subjektů

Příklady vztahů, se kterými Vám nejčastěji pomáháme.


Osobní

Partner/-ka
Rodič/-e
Příbuzní
Známí
Instituce / Úřad


Týmy / organizace / korporace

Dodavatel
Podřízený
Nadřízený
Kolega
Vzdálený spolupracovník
 

Produkty řešící Individuální obranu

Výstupy konzultací

Revize

Na Váš popis situací s agresivním jedincem dostanete zpětnou vazbu co a jak děláte špatně. Naprostá většina našich klientů (spíše všichni) aplikují naprosto kontraproduktivní strategie, které jejich situaci v kontaktu s agresorem ještě více zhoršují. To přestanete dělat.

Rozpoznání

Budete umět agresi jednoznačně rozpoznat a pojmenovat. Už nebudete mít jen nepříjemný až nesnesitelný pocit, že je něco v nepořádku a že je to nefér atp., ale dokážete určit přesný zdroj a příčinu svého prožívání. Budete vědět, že Vaše prožívání je adekvátní intenzitě agresivity, které jste vystaveni.

Obrana

Naučíte se postupně techniky obrany proti nefyzickým formám agresivity. Vše se učíte na Vašich konkrétních situacích a trénujeme přímo na Vašeho agresora. Postupně rozklíčujete všechny formy útoků Vašeho agresora a budete mít na ně připravené reakce.

Emoce

Poznáte své emoční a nevědomé pochody, které agresor zneužívá k tomu, aby Vás ovládal. Nejdůležitější část, kterou Vám můžeme pomoci řešit jen a pouze v rámci individuálních konzultací, protože na emoce a prožívání se žádný kurz vytvořit nedá.