Individuální konzultace s Tomášem Pourem

3 500 

Individuální 60 minutová konzultace, ve které se seznámím s Vaší situací, poskytnu bohaté zkušenosti z řešení podobných situací, navrhnu Vám strategii řešení situace a vybavím Vás dovednostmi, kterými dosáhnete svého cíle co nejefektivněji. Dotazy na možnosti konzultací posílejte emailem na koordinátorku pomoc@bezpecnavina.cz nebo postupujte podle instrukcí níže

Individuální konzultace s Tomášem Pourem

3 500