Automatizovaná obrana slouží jako podpůrný nástroj k ostatním formám obrany. Bude Vám užitečná především v počátečních fázích nácviku a aplikace principů Bezpečné viny. Jedná se o technologii, kterou vyvíjíme tak, aby rozpoznala nefyzickou agresi a generovala na ní správné a účinné reakce.

Základní pravidlo

Za cenu jedné jízdy na kolotoči pocítíte úlevu. Co je jednodušší?

Zneužitelnost = Vyloučená

Agresor k této formě obrany nemá přístup, nemůže nás manipulovat ani jinak ovlivňovat. Ani umělou inteligenci, kterou využíváme, nelze zmanipulovat.

Doba k dosažení výsledku = okamžité výsledky

Umělá inteligence nebo zkušený odborník okamžitě rozpozná konkrétní projevy nefyzické agrese a vygeneruje reakci, která agresi zastaví.

Předvídatelnost výsledků = Předvídatelný je především okamžitý pocit úlevy

Dostane se Vám nabídky možných reakcí téměř na počkání ve chvíli, kdy jste ve stresové situaci. Uvidíte, jak má správná obrana vypadat a přestanete dělat ty samé chyby pořád dokola. Účinnost spatříte ihned v reakcích agresora, kterému útoky vůči Vám najednou nepůjdou tak hladce. Poprvé zažijete moc nad situací (tedy pravý opak bezmoci, kterou jste zažívali dosud).

Náklady = desítky Kč až tísíce Kč

S ohledem na poměr cena/rychlost výsledku, jsou náklady na tuto obranu v krátkodobém horizontu nejefektivněji vynaložené a návratnost je okamžitá. V dlouhodobém časovém horizontu je ale potřeba se naučit především individuální obranu a obranu automatickou využívat pouze jako podpůrnou a v krizových situacích. Jde nám především o Vaší schopnost obrany a nezávislost na externí službě.

Příklady výsledků aplikace principů B.V.

Před

Topíte se v nekonečně dlouhých konverzacích prostřednictvím chatovacích aplikací, sms, nebo e-mailů. Na každou Vaší reakci přijde nový a masivnější útok, máte tendence se obhajovat i v písemné komunikaci.

Po

Dostáváte a využíváte automaticky generované reakce, které zastavují agresi a nedávají prostor pro další pokusy ve Vás vyvolat pocit viny. Nedochází u Vás k rozvoji paralyzujících úzkostných stavů.


Před

Potýkáte se s útoky a vyvoláváním pocitu viny nejen od agresora, ale i institucí. Jste nuceni vysvětlovat institucím nesmyslná obvinění. Nacházíte se v submisivní pozici, do které jste stále natlačováni a uvysvětlováváte se k zoufalství.

Po

Agresor je konfrontován správným a účinným způsobem. Dostává se do submisivní pozice a je donucen před institucemi vysvětlovat a dokazovat svá nesmyslná obvinění způsobem.


Před

Zaujímáte pasivní přístup a jste nátlaku institucí odevzdaní. Necháváte se paralyzovat soudními výzvami a korespondencí advokátů, sociálních pracovníků a úřadů.

Po

Dostáváte formulaci strategie pro komunikaci s institucemi. Máte na výběr z odpovědí na různé výzvy, ve kterých jsou opět skrytá a vyhalucinovaná obvinění agresora.


 

Příklady subjektů

Příklady institucí / entit se kterými klientům nejčastěji pomáme komunikovat / nastavovat strategie komunikace tak, aby docházelo k minimalizaci poškozování našich klientů a jejich blízkých osob / spolupracovníků.


Osobní

Stalker/ka
Partner/ka


Týmy / organizace / korporace

Kolegové
Klienti
Dodavatelé
Nadřízení/podřízení
 

Produkty řešící Automatizovaná obranu

Výstupy konzultací

Zastavení stalkingu

Eliminace rizika, že Vás stalker svým obtěžováním a nátlakem dostane do stavů které mohou být až život ohrožující. Veškerou komunikaci za Vás převzeme technologie Innocence. Vy pak můžete pouze nahlédnout do statistiky, která Vám řekne, jak dlouho agresor vydržel a jaké byly hlavní patologické rysy v jeho osobnosti.

Reakce na písemnou agresi a obtěžující zprávy

Obdržíte automaticky vygenerované možné odpovědi na obviňující maily či sms. Uvidíte okamžitě jejich účinnost a uvidíte, jak se frekvence písemných útoků vůči Vám snižuje.

Vyhodnocení míry patologie agresora

Řekneme Vám, zda jsou v komunikace s agresorem momenty, ve kterých je možné s ním konstruktivním způsobem komunikovat a má-li to smysl. Vyhodnotíme, zda je nutné aplikovat důraznou a důslednou obranu.

Úspora Vaší energie a času

Zatímco za Vás bude reakce vymýšlet umělá inteligence nebo my, Vy budete mít prostor pro regeneraci a nabírání sil na další potřebné aktivity a budování sociální obranné sítě. Ušetřenou energii budete moci věnovat podstatnějším věcem, např. dětem, sebevzdělávání, atd. Agresorovi se věnujete pouze prostřednictvím našich výstupů, které s Vámi průběžné konzultujeme v předem dohodnutém čase. Klesá tak množství zátěže, která plyne z náhodného a nečekaného kontaktování od agresora.