Jediná metodika obrany proti

všem patologickým osobám včetně

psychopatů