Za institucionální obranu se lidé schovávají v naději, že popisem své situace vyvolají u posluchačů (instituce) oprávněné rozhořčení, na základě kterého je tito budou chtít bránit/bojovat za ně. toto je velmi nebezpečná nevědomá fantazie, která vede k tomu, že oběti mají tendenci fantazijně doufat, že za ně jejich situaci někdo vyřeší a nebrání se tak sami aktivně dalšími formami obrany.

Základní pravidlo

Instituce za Vás nic nevyřeší. Jsou pouze nástrojem, který musíte umět správně používat, jinak sami sobě ublížíte.

OBVYKLÝ VÝSLEDEK INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY BEZ APLIKACE PRINCIPŮ B.V.

Zneužitelnost = vysoká

Patologické osobnosti se vyžívají ve zneužívání institucí.

Doba k dosažení výsledku = měsíce až roky

Instituce jednají obvykle velmi pomalu. Veškeré jejich rozhodnutí se dají napadat a dále protahovat. Instituce je tak možné paralyzovat na roky.

Předvídatelnost výsledků = loterie

Instituce pracující s abstraktními a velmi najivními koncepty (v kontextu patologické osoby snadno zneužitelnými), které nahrávají patologickým osobnostem a často např. přímo retraumatizují Vás i Vaše děti, nebo vstupují s agresorem do koalic.

Náklady = desítky až stovky tísíc Kč

V případě soudních řízení neuměrné náklady na advokáty, posudky atp.

Příklady výsledků aplikace principů B.V.

Před

Agresor zahlcuje instituce smyšlenými obviněními. Instituce obvinění bezelstně papouškují a Vy se uvysvětlováváte k zoufalství.

Po

Bráníte institucím, aby Vás nutily se obhajovat ze smyšlených obvinění.


Před

Vy a / nebo Vaše děti / blízcí jste nuceni absolvovat mediace nebo výslechy u policie / soudu, kde dochází k další retraumatizaci.

Po

Zajistili jste si podmínky, ve kterých nedochází k retraumatizaci Vás a Vašich blízkých. Nenecháváte se tlačit do řešení, ve kterých má patologická osoba na Vámi navrch. Máte kontrolu nad situací.


Před

Vaši vlastní advokáti Vás nutí ke krokům jenom pro to, aby jste nevypadali jako nespolupracující osoba nebo abyste dávali najevo snahu se dohodnout. Tím Vám ale znemožňují se efektivně bránit a celé řízení se akorát protahuje a Vaše zoufalství / vyčerpání narůstá.

Po

Neakceptujete bezmyšlenkovitě vše, co Vám advokát říká. Nejste ve stavu, kdy jediné, co Vás zajímá je, ať to někdo už za Vás vyřeší. Máte jasnou strategii, kterou chcete exekuovat a dokážete si jí obhájit.


 

Příklady subjektů

Příklady institucí / entit se kterými klientům nejčastěji pomáme komunikovat / nastavovat strategie komunikace tak, aby docházelo k minimalizaci poškozování našich klientů a jejich blízkých osob / spolupracovníků.


Osobní

Soud
Policie
Sociálka
Mediace
Advokáti
Poradny
Posudky


Týmy / organizace / korporace

Eskalace
HR
Odbory
Soud
 

Produkty řešící Institucionální obranu

Výstupy konzultací

Strategie

Rozbor Vaší stávající situace a interpretace chování patologické osobnosti včetně hledání skrytých cílů a motivů. Nastavení strategie pro vedení sporů a zapojení institucí. Příprava podkladů např. pro advokáty, které maximalizují využití znalosti struktury osobnosti protistrany.

Analýza komunikace

Zanalyzujeme Vaší stávající komunikaci s institucemi a zdůvodníme Vám, kde jste dělali jaké chyby a navrhneme / naučíme Vás efektivnější komunikaci s intituce242mi, který bude ve výsledku chránit i samotnou instituci před zneužíváním patologickou osobou.

Příprava a hygiena

Příprava na situace, které mohou nastat v kontaktu s intitucemi. Nácvik správných reakcí a uvedení do správné psychické kondice. Debriefing situací a psychická hygiena v případě stresujících / retraumatizujících zážitků např. při mediaci.

Koalice

Zabraňování vzniku koalic instituce + agresor.

Stimulace

Funkční stimulace institucí k vyvíjení aktivit k Vaší skutečné ochraně.