Jak to mám vysvětlit, aby to konečně pochopil/-a


Dnes si rozebereme význam otázky „Jak mu to vysvětlit, aby to konečně pochopil/a?“Je to jedna z těch nejčastějších, kterou od svých klientů dostávám. Nejen, že ji kladou mně, ale především v různých situacích ji kladou sami soběVěřím, že každý z Vás si ji minimálně jednou také už položil. Abyste se k tomuto videu dostali, museli jste se proklikat dotazníkem, který ve Vás měl nastartovat úvahy o tom, proč si vlastně vůbec takové otázky kladete a co při tom prožíváte Kde se ta tendence něco někomu vysvětlovat ve Vás bere?

Pro klienty už mám vypracovaný postup, kterým je vedu k tomu, aby si zreflektovali skutečný motiv k vysvětlování . Čeho tím chtějí opravdu dosáhnout? Co se skrývá za potřebou „aby druhý pochopil“? Co má vlastně pochopit? Snažíme se přijít na to, jestli je vysvětlování pro ně ten nejoptimálnější způsob, jak situaci, kterou se mnou rozebírají, řešit.

Předpokladem k maximálnímu pochopení dnešního rozboru je absolvování mých úvodních kurzů , na které se budu ještě několikrát odkazovat. Jde o semináře, jako je „ Jak se ubránit manipulátorům a neuvysvětlovat se k zoufalství“ a „ Jak ochránit děti “. V nich podrobně rozebírám základní principy a fungování manipulátorů nebo lidí s poruchou osobnosti. Pokud jste absolvovali seminář „Pokročilé metody “, už teď je Vám jasné, že otázka „Jak mu to vysvětlit? “ a vůbec uvažování tohoto typu v kontaktu s určitými osobami, je kontraproduktivní . Kdyby Vám tento odstavec přišel jako skrytá reklama na mé materiály a produkty, které si můžete zakoupit na našem e-shopu , nenechte se mýlit, jde o naprosto explicitní reklamu 😉 .


Dnešní rozbor je jakousi nástavbou mých kurzů. Principy, které se na nich naučíte, si tu budete moci zkusit aplikovat na další problematiku a životní situace. Jejich absolvováním můžete navíc ušetřit spoustu času (a nakonec i peněz) v případě, že byste se mnou chtěli Vaši situaci řešit při individuálních konzultacích . Nebudeme totiž muset začínat uvedením do teorie, (která je pro pochopení fungování patologických jedinců nezbytná), ale budeme se moci rovnou zaměřit na Vaší konkrétní situaci . Výhodou je, že si záznamy seminářů můžete pouště opakovaně a případně je využít k přípravě před konzultací, abychom se rychleji dostali k jádru Vašeho problému a k tomu, co je na Vaší situaci specifické.

Pojďme tedy již samotné frázi „ Jak mu to mám vysvětlit, aby to pochopil?“ Absolventi výše zmíněných seminářů už jistě identifikovali důležité slovíčko „to“. Co vlastně to slovo „to“ znamená? Co se za ním skrývá? Co chceme, aby manipulátor pochopil? Co je tedy opravdickým cílem člověka, který má takovou snahu? Je to opravdu to „pochopení“?

Jsem přesvědčen, že není. Proto se svých klientů vždy ptám, co je jejich cílem v situaci, kdy si tuto otázku položí a kdy se snaží něco vysvětlit. Co má být výsledkem a jak se to na tom člověku projeví navenek? Klienti se většinou zaseknou a opakují stále dokola „no aby to pochopil, vždyť to je jasné… já potřebuji, aby to pochopil“. A dál se už nedostaneme.

Budu-li Vám tyto dotazy klást stále dokola a rozebereme-li si danou situaci podrobněji, zjistíme, že čelíte určité agresi . Něco je Vám nepříjemné, člověk proti Vám na Vás verbálně útočí nebo Vás z něčeho obviňuje. Zjistíme, že jednání této osoby splňuje podmínky obecné agresivity nebo definici manipulace (o těchto pojmech také hovořím právě v  seminářích ). A tady už se dostáváme k tomu, co je skutečným cílem vysvětlování a potřeby, aby Vás druhý pochopil. Je to zastavení agrese . Zabránění tomu, aby Vás dále dotyčný poškozoval tím, že v něm naše vysvětlování vyvolá nějakou vinu.

Pochopení tedy mělo být pouze nástrojem k Vašemu cíli . Doufali jste, že když Vás druhý pochopí, agresi zastaví. To ale funguje pouze v případě, že má člověk vyvinutou schopnost prožít vinu . Manipulátoři a lidé s poruchou osobnosti tuto schopnost nemají a na kurzech se podrobně dozvíte, proč a také to, jak takové lidi identifikovat.

Tito lidé jsou schopní generovat obvinění kohokoli za cokoli, ale sami vinu neprožívají . Proto na ně Vaše vysvětlování nebude mít žádný vliv . Skutečný motiv, který je skrytý za potřebou „aby Vás pochopil“, tedy vyvolat v něm vinu, tu nebude fungovat. Vysvětlování a snaha o pochopení může mít dokonce opačný efekt , než o který usilujete. Může Vás ještě více poškodit.


Pojďme si říct, zda fráze „Jak mu to vysvětlit, aby to konečně pochopil?“ nenese nějaký obsah viny . Pokud ano, tak čí? Neříkáte náhodou touto větou „Já jsem ten špatný, protože to špatně vysvětluji.“? Zatímco Vás vůbec nenapadne, že problém může být v tom, že ten druhý postrádá nějakou schopnost? Schopnost sebereflexe? Že neprožívá vinu? Nevystavujete sami sobě sebeobviňování? Opravdu si myslíte, že je chyba ve Vás, že jste něco nevysvětlili správně?“.

Nezapomínejte, že tuto frázi používáte v situaci, kdy se snažíte zastavit nějakou agresi a ten člověk to nereflektuje . I kdybyste vydávali pouze nějaké skřeky jako zvířátko, člověk, který prožívá vinu, se nad tím pozastaví. Nastartuje to v něm nějakou empatii a sám si položí otázku, jestli Vám jeho jednání není nepříjemné a jestli by neměl svoje chování nějak zregulovat.

Taková seberegulace se přitom neodehrává na vědomé úrovni. Zdravý člověk, ten který prožívá vinu, se většinou zcela nevědomě a na základě schopnosti empatie začne brzdit. Napadne ho, že je Vám něco nepříjemné.


Jak se tedy zachovat v případě, že čelíte člověku s poruchou osobnosti nebo se sklony k manipulaci? Jak jinak reagovat, abyste se sami nepoškodili nejen jeho agresí ale i vlastním sebeobviňováním a pokládáním si otázek „jak mu to lépe vysvětlit?“.

Ten člověk Vám svou agresí dává pomyslnou facku a Vy svým sebeobviňováním sami sobě pěstí. Slyšíte od něj věty typu: „Jsi neschopná matka a ženská“, nebo „Jsi k ničemu, jsi chlap na prd“. Začnete se obhajovat vysvětlováním „vždyť jsem tu žehlila, luxovala, postarala se o děti, kojila“ nebo „vydělával jsem spoustu peněz, ani jsem nešel do hospody“. Takovým vysvětlováním sami v sobě vyvoláváte vinu.

V semináři „Pokročilé metody“ vysvětluji vztah mezi vinou a úzkostí . Dozvíte se, že snahou o obranu, sebeobhajováním a tím, že sami v sobě vyvoláváte vinu, zvětšujete svoje úzkosti. Propadáte se tak do úzkostní spirály, na jejímž konci mohou být deprese, paniky a jiné úzkostlivé poruchy.

Tolik k tématu, proč je snaha o to, aby mě druhý pochopil, kontraproduktivní. Ve chvíli, kdy si to uvědomíte, je třeba se podívat na to, kde se to ve Vás bere . Proč sami sebe vystavujete takovému sebeobviňování? Zpravidla zjistíte, že je to zakořeněno hluboko v dětství . Určitě si vzpomenete na fáze, které jste slýchávali ve škole nebo od rodičů: „zamysli se nad sebou“. „co to máš na hlavě?“. To jsou všechno věty, které Vás stimulují k  nadměrnému přemýšlení . Vyvolávají ve Vás pochybnosti . Dalo by se říci, že čím více člověk přemýšlí, tím více prožívá úzkost . Tuším, že k takovému závěru dospěly i některé východní filozofie. Já se však snažím tato tvrzení opřít o logické a exaktní důkazy (více viz. Seminář ).

Sami si zkuste vybavit, jak se cítíte, když neustále nad něčím přemýšlíte . Když se opakovaně snažíte vymyslet správný postup, který by Vás dostal z pro Vás nepříjemné situace. Když se snažíte najít způsob, jak něco správně vysvětlit a tedy hledáte řešení tam, kde neexistuje. Už jste si někdy otázku „Jak mu to mám vysvětlit…“ položili? Jak Vám u toho bylo? Budu rád, když se o své postřehy a zkušenosti podělíte do komentářů. Pokud Vás problematika zajímá hlouběji, vyberte si některý ze seminářů nebo se obraťte přímo na mě . Tak se držte, studujte a trénujte!


Materiál s výkladem, který zmiňuji ve videu:

 

46 názorů na “Jak to mám vysvětlit, aby to konečně pochopil/-a

 1. Petra napsal/a:

  No děkuji! 🙂 To video je dobré. Vyvolalo to ve mně pocit uznání sobě, protože si myslím, že jsem docela neschopná řešit konflikty s manipulativními lidmi a zjišťuji, že to se mnou není tak špatné. Tuto otázku si nekladu. Ale když už něco řeším moc se tím pak zabývám (ne dlouho, tak tři dny 😀 podle toho o co jde tedy… ale zase pak o tom skoro nevím – resp. vím, má u mě dotyčný vroubek, ale dál mě nezajímá a prostě jsem se poučila co je to zač a tak se na něj dívám a dávám si pozor, pozoruju ho i v jednání s ostatními, pokud mám tu možnost a snažím se o korekci svého názoru (je to opravdu tak, jak si myslím?, schválně, co udělá teď někomu jinému, situace se potom opakují jen v jiných kulisách, takže vlastně si ověřím, že jsem se rozhodla dobře a zpětně hodnotím i ten konflikt a třeba si řeknu, tak se nemusím vůbec stydět, dobře jsem mu/jí to řekla, dobře jsem se zachovala. Někdy se stane, že si uvědomím i svoje problémy – zbytečně jsem byla zlá, protože problém nebyl v tom, že mi někdo něco chtěl udělat, ale v prosté chybě z nepozornosti, jenže mi to došlo až později, že já jsem si situaci vysvětlila jinak, nesprávně), většinou se mi ale potvrdí vlastní zkušenost a tím ale to mám vyřešeno – je hroznej a dál mě nezajímá, dávat si pozor, nejednat s ním pokud nemusím a pokud ano, jen to nejnutnější, dál mu nic neposkytovat, ani možnosti. Vydržet jeho klepy, ony za chvíli přestanou. Jen prostě přežít období po konfliktu a počítat s tím, že bude víc aktivní a ještě se chvíli snažit – a na to už nereagovat.

  • Jak to mám vysvětlit aby to pochopil napsal/a:

   Nakonec manipulátor odzbrojí druhého ale jak mu vtisknout myšlenku že on spochybil to nebylo vysvětleno.

   • Nevysvetluj napsal/a:

    Že on pochybil? On to nepochopí, nechce chápat…. takhle jsem si to vysvětlila já. Je to zbytečné vysvětlování. Já přerušila nakonec kontakt, ikdyz stále mě kontaktuje, vyhrožuje …. už jsem to řešila i s odborníky…. ale doufám v dobrý konec…

   • Jitka napsal/a:

    Protože to není možné, on přece nechybuje… Je to zbytečná bezmoc se o toto snažit 🥺

  • Ivana napsal/a:

   Dobrý den, chci se zeptat jak komunikovat s partnerem, který se semnou stále rozchází, přemluvit ho, ale, jak dal

 2. Méně je více napsal/a:

  Děkuji za podnětné video, potěšilo mě, že jsem se metodou “pokus-omyl” dopracovala ke stejnému závěru. Ve zkratce: v minulosti jsem se hodně SNAŽILA vysvětlovat, pak mi došlo, že je to jen další munice pro agresi manipulátora a naučila jsem se s ním komunikovat s maximální úsporností. Nejdříve mi to přišlo drsné napsat jako odpověď pouze “ne” ( místo “ráda bych, ale nejde to, protože… “), ale když jsem zjistila, jak skvěle to funguje a že mám klid, s hrdostí to používám a Radim i ostatním, kteří se s manipulátory potýkají.

  • Anonym napsal/a:

   Výborné video.Úplně se v tom vidím… Otázka je jak se z toho dostat ven…

  • Jarka napsal/a:

   Bohužel na toto jsem též přišla až na prahu 40. Ne a vždy ne. Stále říkám ne, občas se cítím zlá, ale to ne se prokáže jako nejlepší varianta pro mne.

 3. Cony napsal/a:

  Mám to vyzkoušené na “vlastní kůži”.Vše ,co jste popisoval opravdu tak probíhá!Ta bezmoc,kdy už se sama obviňuji je opravdu flustrující.Jsem na sebe hrdá,že jsem se z područí takové osoby dokázala vymanit.

  • Květa napsal/a:

   Moc dekuji diky videu jsem pochopila proc jsi urady mysli ze je chyba ve me moc vysvetluji aby me pochopily situaci nebo vůbec..doslo mi davno ze s manipulatorem se clovek nedohodne nepochopi ale uz chapu i vic diky videu i to ze se zbytecne snazim najit řešení..spis nechapu jak vysvetlit uradum atd ze otec syna a babicka jsou narcisove zrejme i jine poruchy a ze teda me pomohlo video zas vic utvrzeni ze neni chyba ve mě..jsem jsi vic jista..dekuji ze trochu zas nasmeroval abych jsi ujasnila sve cile byla raznejsi uz jsem pochopila ze proto me ty lide vnimaji jako slabou..dekuji moc

 4. Anonym napsal/a:

  Presne takto fungujem vysvetľujem, dookola aj napriek”fackam” a tí ľudia to robia znovu a znovu. Myslim, že toto video a komentäre ľudí mi pomohli rozhodnú[ sa navž dy s takýmito ľuďmi prerušiť kontakt.

  • Anonym napsal/a:

   Dobry den, Vase video mi velice pomohlo, vse bylo srozumitelne vysvetleno a ulevilo se mi.
   Pochopila jsem marnost vysvetlovani temto lidem.
   Casto jsem se I obvinovala a hajila, hlavne nechapala proc druhy nechape a jak nejlepe vysvetlit zas a znova jiz tolikrat “omýlaný problem”. Dlouho mi trvalo, nez jsem pochopila s kym mam tu “čest”.
   Nastesti se s timto druhem lidi casto nestkavam…jednalo se o meho byvaleho pritele.
   Dekuji Andrea

 5. Prosba napsal/a:

  Dobrý deň , vašu stránku mi prepísala moja kamarátka,zaujala ma vaša stránka aj video.Momentalne prechádzam ťažkým rozvodom .Odišla som z manželstva po 27rokoch ,keď som nabrala odvahu podať žiadosť o rozvod ,bolo to pre mňa oslobodzujúce😊.Ešte stále manžel ,nerozviedli nás na prvý krát dal odvolanie čo ho veľmi potešilo.Ja som s manipulátorom žila 27rokov až tak dlho som to dopustila.Neustale mi robí prenosný,pocity viny,vyhrážky .Ozaj už niekedy o sebe pochybujem a mám pocit že už nevládzem .Stále sa chce rozprávať prečo som odišla skôr ako som si to mohla Dovoliť! Už to bolo tak neúnosné za som musela podať trestné oznámenie.Prenasledovanie, vyhrážky.Nikdy mi nedá pokoj!to sú jeho slová.Neviem ako ďalej….on vie že sa ho bojím.
  Prosím o radu
  Andrea

  • Anonym napsal/a:

   Dekuji za video. Krasne vysvetlene a doslova se v tom vidim… Citim to presne takto…zacarovany kruh a presne vzdy to konci uzkosti a vinou…
   Metoda jak na manipulatora by nebyla? Jeste to nechci vzdat…

 6. Poděkování napsal/a:

  Děkuji za video, děkuji za možnost pochopení, za možnost introspekce. Hodně mi to dalo❤ Děkuji

 7. Pingback: Jsem podvodník, ale je to vlastně paradox - Bezpečná Vina

 8. Obrovský zmanipulovany problém od otce co mě 2 krát zradil a mě obviňuje z porušení slibu napsal/a:

  Dobrý den, já si nedokážu představit další kroky manipulatora který, jeho slovy chce vrátit mě zpět, ale je to spíš kvůli dítěti, a mě dostal do potíží které mě skoro zničily, dali jsme si slib, já ho ne zradila v těžké chvíli, ale on mě obelhaval a teď mě opět zničil rok života manipulaci, takže pro mě je určitě hrozba s nevěřím mu, bohužel on dceru chce za každou cenu , myslím že spravne by bylo aby ji nemohl mít v péči.

 9. ElGe napsal/a:

  Dobry den, inspirujuce video, ktore mi ponuklo vysvetlenie a aj ulavu. Vdaka

 10. Nechcem vysvetľovať nikomu nič napsal/a:

  Jedno k čomu som dospela, že mu nevysvetlím nč! Musí k tomu dospieť sám. Ale nevážil si ma roky a teraz, keď náš rozvod trvá 21 mesiacov ma už bez hanby a pokrytectva nenávidí otvorené. Konečne to dáva najavo otvorené, i keď pre úradmi sa tvári ako najdokonalejší muž na svete a otec roka! Ja nemám nič a jemu ostalo všetko, ale ja mam konečne pokojnú domácnosť a som rada doma bez podvedomeho strachu kedy “to” zase začne. Chcem v sebe prepísať ten vzorec vysvetľovania, s nim komunikovať nemá význam, nepočúva ma, to mi nevadí, nie je viac pre mňa dôležitý, ale kdesi vo mne je stále to vysvetľovanie, i keď si vopred poviem, že nebudem už nikomu nič vysvetľovať.

 11. Anonym napsal/a:

  Z mě zkušenosti: Vyvoláním ” viny” u agresora vede k ještě větší agresi a hysterií.

  • karma6 napsal/a:

   souhlasim, jakmile člověk začne odporovat a pustí se do trochu ostřejší slovní přestřelky, nedejbože předloží důkazy, začne to být životu nebezpečný, oni se přestanou ovádat.

   • Anonym napsal/a:

    Jj přesně tak. Jak se ozvu já, tak mi řekne mlč, nebo zavři hubu. Běda jak na něj zvýším hlas, to by byl schopný mne i zabít,, začne mi nadávat, to ani nechci psát ty výrazy, Mám doma narcis a arogantní sprostý hovado a dělám všechno proto abych se ho zbavila. Rozumná domluva s ním není, ani to nejde, on může vyřvávat ty svoje nadávky, může chlastat a to je pak očistec,, já se nesmím pomalu ani ozvat a když se s ním o tom chci bavit, tak v tu ránu otočí a mluví o něčem jiném. Je mi úplně jedno ze mne trápí a pravděpodobně i utrapi pokud něco neudělám. Je mně má cit asi jako k televizi, takže u nás se o nějakým vztahu nedá mluvit, nejhorší je že nemám kam utéct, musím si ušetřit na kauci a pryč, ale do ty doby asi skončím na psychiatrii nebo si půjdu za něj sednout. Říkala jsem mu, to se nebojís že mi prdne v hlavě a zabíju tě? Prý ne, pač by zabil on mne nejdřív. Ono jako být pomalu čtyři roky kun@a, hovado, špína atd to už následky myslím zanechá,, přitom on je s těma nadávkama to nejodpornějsi tvor co znám. Nevím co dál, blíží se víkend, což on má pátek, sobota chlastací a mně už je dopředu zle. Vůbec nevím jak dál.

    • Sasa napsal/a:

     Odisla som od manipulatora.
     Mam klud no nemam syna.
     Stiahol ho k sebe a uz o nom neviem pol roka.
     Obaja ma total ignoruju. Neviem co je so synom nik mi nepomoze uz je davno plnolety.
     Cena, vysoka cena za pokoj doma a uzasneho partnera ktoreho mam.
     Stratila som syna, najvacsia bolest zivota. Takze klud na dusi asi nebudem mat nikdy.

 12. Lasorbona napsal/a:

  Dekuji bogus ze jsem to rozklikla. Ano pocit vinyl! Ze jsem já ta vinná, která to neumí vysvětlit namísto toho, že on to není schopen pochopit. Diky

 13. Anonym napsal/a:

  Nemám potřebu v něm vyvolávat vinu, chtěla jsem, aby se naladil na to, jak se cítím a agresi zastavím tím, že na něj zařvu.
  Dák jsem necetla.

 14. Anonym napsal/a:

  Chápe narcista – narcistu…? Dokáže narcista na druhém narcisovi vidět a vnímat jeho manipulační chování a taktiky…? Chápal by ten narcis ukázku svého chování na jiném narcisovi…?

  • napsal/a:

   Nechapal. Skusala som :D. On v tom nevidí absolutne ziadnu podobnost so sebou. A ak ano, tak len v pozitivnom slova zmysle

  • Monika napsal/a:

   No pokud je jeden narcis vzdělanější pak to možné asi je, ale spíše to je o tom, že jeden z nich není čistý narcis, ale třeba hraničář a dokážou se držet vzájemně pod krkem? Tohle by mě také zajímalo, protože já třeba vím, že s narcistou jsem žila a zničil by mě, kdybych neodešla (v té době jsem nevěděla o tom, že něco takového existuje a zachránil mě jen pud sebezáchovy).
   Ale také u sebe vnímám, že také manipuluji, že také nedělám věci normální, ale pořád jsem citlivá, empatická takže musím být něco jiného než narcis. Ale co jsem nevím 😀 ….vím, jen to, že je přitahuji, ale také to, že jsem pro své okolí nějakým způsobem toxická.

  • Dada napsal/a:

   Nepochopí. Akorát vyčítá, je to voda na jeho mlýn: “Aha, teď děláš, co na mě kritizuješ”.
   “Abych ti ukázala a tys pochopil, jak se cítím, jaký to je z druhý strany.”
   “Jo tak to jsi na tom hodně špatně, když používáš taktiky, který sama kritizuješ. Ty bys měla být jako ženská citlivější a ohleduplnější a přitom mnou manipuluješ.”….. a už to jede. Nepochopí, neuslyšíte “promiň, fakt to je nepříjemné, to jsem přeťápnul…” …..neexistuje.
   A když, tak jen za nějakým účelem, získat nějakou výhodu (třeba být chvíli milý s vidinou sexu)..
   Smutné😔

 15. Jana napsal/a:

  A jaké řešení tedy existuje, když ne vysvětlování? Pokud dotyčný nemá sebereflexi, aby si uvědomil své škodlivé jednání, napadá mne jedině odříznutí ze života, i když se jedná o rodinu, protože by mne to zničilo? Nebo je ještě nějaká jiná cesta? Každopádně děkuji za video

 16. Sakurita napsal/a:

  Tohle video je přesně trefne, nikdy mě nenapadlo takhle hlouběji se do takového problému podívat, ale máte naprostou pravdu, škoda že se nemůžu rozepsat, asi by mi to pomohlo, je to strašné frustrující, něco takového zažívat pořád dokola. Každopádně máte naprostou pravdu. Dekuji

 17. Karolina napsal/a:

  Jak tedy jednat s manipulátorem? Zjistila jsem,že přítel manipulátor podle vašeho článku je (např. Kdybych nebyla tak protivná,tak by se věnoval mým synům z předchozího manželství). Prostě mám tyto “řeči ” neposlouchat a nehledat chybu v sobě?

 18. Hana napsal/a:

  Video bylo poučné, ale jen z půlky. Poslechla jsem si proč nevysvětlovat, ale už ne co mám dělat jiného.

 19. Anonym napsal/a:

  Bohužiaľ, môj brat je excelentný manipulátor, je starší takže čo si pamätám bol taký odjakživa. Pre mňa to našťastie skončilo keď som sa odsťahovala. Horšie je že teraz to všetko zažíva jeho žena a deti. Akonáhle som sa im snažila pomôcť a zastala som sa jej tak ju tak zmanipuloval že teraz som ja ta čo ich chcela rozdeliť a otočil celú jej rodinu proti mne… Chvalabohu mám svedomie čisté a som si vedomá toho že je lepšie keď som sa od neho odputala, ale mrzí ma že dokázal úplne zmagorit svagrinu, deti a aj jej rodinu

 20. Anonym napsal/a:

  Bohužiaľ, môj brat je excelentný manipulátor, je starší takže čo si pamätám bol taký odjakživa. Pre mňa to našťastie skončilo keď som sa odsťahovala. Horšie je že teraz to všetko zažíva jeho žena a deti. Akonáhle som sa im snažila pomôcť a zastala som sa jej tak ju tak zmanipuloval že teraz som ja ta čo ich chcela rozdeliť a otočil celú jej rodinu proti mne… Chvalabohu mám svedomie čisté a som si vedomá toho že je lepšie keď som sa od neho odputala, ale mrzí ma že dokázal úplne zmagorit svagrinu, deti a aj jej rodinu

 21. Dana napsal/a:

  Dekuji za velice jasné, stručné a zároveň bohaté vysvětleni. Perfektní analýza, která mi umožnila shrnout myšlenky. Manipulátorovi je zbytečné něco vysvětlovat. Jak tedy docílit toho aby přestal s tím co nam vadí? Vypadá to ze je na světě hodne manipulátoru. Je to vrozené nebo problém výchovy a okolí?

 22. Monika napsal/a:

  A co když já jsem ta vadná, která se snaží vysvětlit okolí, že mám pravdu já?? ….že obviňuji někoho neprávem a nevidím skutečnou realitu, ale nějakou svou smyšlenou? ….a také obviňuji sama sebe, že to vysvětluji špatně??

  • Kateřina Svobodová napsal/a:

   Takto jsem se dlouho cítila i já. Uzdravit se, je dlouhodobý proces. Ale první krok už jste udělala.

 23. Pavlína Rejsová napsal/a:

  Celý seminář mě naprosto pohltil. Obsahem, formou. Děkuji ! Všechno co Tomáš řekl, ukázal a nakreslil má pro mě smysl a našla jsem zde odpovědi na spoustu otázek ze vztahu s agresorem a manipulátorem a navíc ještě s poruchou osobnosti. Tito lidé, dokážou z dospělého a sebevědomého a samostatného člověka (ženy) udělat vynervovanou trosku.A hlavně jsem našla v tomto semináři cestu jak se ubránit takovým lidem a že to jde. Nevysvětlovat, konkretizovat a vyžadovat odpovědi při kolikrát absuedních obviněních, plazí mozek a ohradník. To jsou moje současná kréda. Pro mě obrovský přínost na cestě zase sama k sobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.