Pro dlouhodobou schopnost odolávat neustálému tlaku a útokům budete potřebovat rozdělit některé úkoly mezi lidi ve Vašem okolí, kteří Vám budou schopni pomoci v tlakových situacích. Manipulativní osoby neustále narušují důvěru ve Vaše emoce / vnímání reality a proto potřubujete mít ve svém okolí důvěryhodné osoby, které Vám budou potvrzovat, že Vaše vnímání reality je správné.
Agresor zpravidla kromě Vás začíná manipulovat i Vaše nejbližší. Zasívá do Vašich vztahů nesvár a jde mu o to Vás znevěrohodnit a dostat Vaše okolí na svou stranu a pod svůj vliv. Dochází k fenoménu abuse by proxy, tedy k Vašemu šikanování skrze prostředníky – Vaše přátele, rodinu, atd. Najednou si na Vás také ukazují prstem a podílejí se na Vašem obviňování. Je nutné zamezit agresorovi, aby proti Vám využíval Vaše nejbližší a dostával Vás tím do nesnesitelné a paralyzující situace.

Základní pravidlo

Patologickou osobu nezvládne nikdo sám.

Zneužitelnost = Nízká

Vaše socialní síť bývá zneužitelná pouze v počátečních fázích, než se Vám Vaše okolí podaří zkoordinovat a projeví se stupňující agresivita / manipulace vůči všem osobám ve Vaší síti. Tento tlak je vždy dočasný. Sí poté funguje ve směru Vaší obrany a vždy správně.

Doba k dosažení výsledku = Dny až týdny

Každá patologická osoba se Vás snaží sociálně izolovat. Často jste již přerušili kontakty s přáteli a vyhrotili se vztahy s příbuznými. Když rozklíčujete, že jste do této izolace byli vmanipulováni, tak začnete rekonstruovat své sociální okolí, které Vás bude postupně více podporovat v obraně.

Předvídatelnost výsledků = Vaši blízcí svoji roli sehrají

Pokud jsou ve Vaší obranné síti osoby dobře informované a v dobré psychické kondici, tak výsledky jsou dobře předvídatelné a stabilní. Nutným předpokladem je Vaše znalost principů individuální obrany a nastavené strategie.

Náklady = Žádné

Sociální síť netvoří lidé, které si platíte. Proto již z principu jsou náklady nulové. Při dočasné absenci ochranné sociíální sítě je možné si ji outsourcovat nebo využít automatizované nástroje, pokud budou v daných podmínkách využitelné.

Příklady výsledků aplikace principů B.V.

Před

Přátelé se Vám začínají vyhýbat, protože už nedokážete mluvit o ničem jiném než o agresorovi a o tom, co Vám způsobuje. Konflikty s agresorem vyprávíte stále dokola a Vaše přátele už to nebaví poslouchat. Cítíte se nepochopení, odmítaní, sami a propadáte zoufalství.

Po

Máte plán a jasnou představu o tom, co pro Vás přátelé mohou udělat a dokážete si o to říct. Díky tomu vědí, jak Vám mají pomoct. Dává jim to smysl a necítí se jen jako Vaše vrby nebo popelnice na slovní průjmy Vašeho agresora. Navzájem se efektivně podporujete.


Před

Jste rozhádaní se svými rodiči a máte narušené vztahy s rodinou, od které Vás agresor izoloval. Dávají Vám ultimáta a nutí Vás do výběru mezi jimi a agresorem. Stávají se spoluagresory tvrzeními, že jste si situaci zavinili sami, že si vše od agresora necháváte líbit.

Po

Jasně svým rodičům nastavujete požadavky, umíte jim sdělit své potřeby a požádat o jejich pomoc. Uvědomujete si, že mohou být příčinou, proč jste agresora nerozpoznali na začátku – vyrostli jste v toxickém prostředí, takže situace s agresorem se Vám nepřipadali divné, naopak Vám byli důvěrně známé.


Před

Agresorů ve svém okolí máte více, nejen nutně v partnerském vztahu. Nedokážete nefyzickou agresi ani manipulaci rozpoznat a stáváte se obětí citového zneužívání opakovaně. Takové osoby z Vás vysávají energii a vy nedokážete určit a pojmenovat jak.

Po

Vyčistíte si své sociální okolí. Rozpoznáte agresory a nenecháte se jimi zneužívat. Vznikne tak prostor pro vytvoření a navázání nepatologických/nezatěžujících vztahů.


Před

Agresor Vás pomlouvá u Vašich přátel, kolegů i rodiny. Tvrdí, že jste šílení. Vymýšlí si o Vás nesmysly.

Po

Kompenzujete agresorovo působení. Před lidmi z Vašeho okolí se neobhajujete, ale správně položenými otázkami je dokážete přimět, aby sami rozpoznali nelogičnosti a nesmysly v agresorových tvrzeních. Původně zmanipulovaní lidé najednou vidí, že se nechali zneužívat. Vzniká tak přirozená koalice osob, která se brání společnému nebezpečí.


 

Příklady subjektů

Příklady osob a skupin, které pomáháme zapojit do obrany klienta vůči agresorovi


Osobní

Partner/ka
Rodina
Přátelé
Známí
Sousedi


Týmy / organizace / korporace

Kolegové
Klienti
Dodavatelé
Nadřízení/podřízení
 

Produkty řešící Sociální obranu

Výstupy konzultací

Dočasné zastoupení některého chybějícího prvku sociální obrany

Než se nám podaří vybudovat důvěryhodnou a podpůrnou sociální síť z lidí ve Vašem blízkém okolí, dočasně Vám tento prvek nahradím. Primárně Vám potvrdím správnost Vašeho vnímání reality a pomůžu Vám znovu nalézt důvěru ve Vaše emoce.

Zapojování dalších osob do obranné sítě

Podpořím Vás při vytváření obranné sítě z lidí ve Vašem okolí. Poradím Vám, jak komunikovat s rodiči, jak jim nastavit hranice, abyste se nedostávali vůči nim do submisivní pozice a abyste jim nedovolili vyvolávat ve Vás pocit viny za to, v jaké se nacházíte situaci. Najdeme způsob, jak do Vaší obrany zapojit přátele a bezprostřední okolí a společně vymyslíme, jak s nimi Vaše potřeby komunikovat.

Kompenzace zákeřného jednání agresosra

Podpora při kompenzaci manipulace Vaším okolí je nutná ve chvíli, kdy začnete aplikovat principy individuální obrany. Tak agresorovi přestane fungovat původní strategie - přímá agrese vůči Vám - a začne používat nepřímé formy agrese, tedy zákeřné strategie a šikanu skrz prostředníky.

Koalice

Zabraňování vzniku koalic instituce + agresor.

Stimulace

Funkční stimulace institucí k vyvíjení aktivit k Vaší skutečné ochraně.