Tento dotazník je určený pro rychlejší vyřízení Vaší poptávky po konzultaci a přípravu na ní. Usnadníte přípravu a zefektivníte využití času, který si platíte a budeme moci co nejrychleji přejít k nalezení a aplikaci strategie pro zlepšení Vaší situace.

V rámci konzultací jsou předávány dovednosti a nastavovány strategie kompenzace jednání splňujícího podmínky obecné agresivity dle metodiky v kurzech dostupných na stránkách www.bezpecnavina.cz

1. Zkušenosti s obranou
2. Cíle konzultace
3. Stávající překážky obrany
4. Délka Vaší praxe s obranouZde vyberte variantu, podle toho, jak dlouho již aplikujete metodiku obrany Bezpečné Viny.
5. Osoby, kterým jste se již bránili nebo se potřebujete bránit
6. Fáze vztahu
7. Osoby, které potřebujete chránit
8. Očekávaná délka spolupráce
9. Absolvované kurzy / semináře Bezpečné viny
10. Preferovaný den první konzultace
11. Preferovaný čas první konzultace
Váš email, kam chcete poslat návrh termínu konzultace