Mise Bezpečné Viny

  • Vývoj metodiky pro rozpoznání a obranu proti patologickým osobnostem včetně psychopatů
  • Předávání dovedností široké i odborné veřejnosti
  • Vývoj technologií pro identifikaci a zamezování agresivity dle metodiky BV

O metodice

Metodika Bezpečné Viny je jediná metodika, která dává jejím uživatelum ověřený nástroj obrany proti patologickým osobnostem a to včetně psychopatů, o kterých odborný mainstream tvrdí, že se jim nelze bránit.