Bezpečná vina ve firemním prostředí


Chcete vyčíslit škody, které Vám způsobují patologické osoby?

Jak vypadá typická role Bezpečné viny ve firmách, týmech nebo organizacích? Já bych Vám to demonstroval s pomocí postavičky Darth Vader (možná ji ze své práce znáte). Je ztělesněním veškerého zla. Má dlouhý světelný meč, kterým každého bije a mlátí. Všichni se ho bojí a nikdo si netroufá mu postavit.

Takového Darth Vadera měla i jedna konkrétní nejmenovaná obrovská firma, která řešila problém s člověkem, který fungoval následujícím způsobem: Ve firmě existoval jakýsi subvesmír, galaxie projektů, který měl tento člověk na starosti a držel budget, což je vždy zdroj veškeré moci. Oddělení, které drželo budget, spolupracovalo s jinými odděleními, která byla najímána na dodávky jednotlivých částí projektu.

Do jednoho takového oddělení, které si mě najímalo, vždy napochodoval člověk, který se snažil v projektu zorientovat, dodat mu nějakou hodnotu a vyvinout tu nejlepší aktivitu, jakou dokázal. Takový člověk po tom, co Darth Vader zaúřadoval, odcházel většinou odejitý, shrbený a zničený. Toto oddělení posílalo k Darth Vaderovi další a další lidi, do kterých investovalo v rámci mnoha recruitmentů. Každý takový od Darth Vadera dostal za vyučenou se slovy „Koho mi to sem poslali, ten o tom zase nic neví, posílají mi sem samé neschopné.“ Jistě si dokážete představit, jaké množství viny pak takový člověk v sobě nesl.

Po pár měsících, kdy se stal úplně vyčerpaným obětním beránkem, opět shrbeně odcházel do jiného oddělení nebo do jiné firmy. Toto se dělo zhruba tři roky, než byl do této role vyslán další kandidát, který také dostal po „papuli“ světelným mečem a který se stal obětí praktik, které – ač byly legální – nebyly tak úplně v pořádku. Shodou okolností dostal kontakt na mě a tak jsme na tomto problému mohli začít pracovat. Během pár týdnů jsme patologické působení Darth Vadera vůči tomuto oddělení zastavili. Situace se stabilizovala natolik, že 30% fluktuace oddělení klesla na nulu.

Jak jsme toho dosáhli? Obecně se vědělo, že ve firmě působí patologická osobnost, která dosahuje bizarních cílů na úkor lidí okolo a která negeneruje žádnou hodnotu (žádný z projektů, které měla za tyto 3 roky na starosti, neměl žádný přínos). Vždy se ale z toho obratně vylhala a vymanipulovala (za cenu toho, že vinu házela právě na lidi, kteří přicházeli a odcházeli).

Prvním krokem k obraně tedy bylo to, že jsme si tu vinu nenechávali. Tým jsem vedl k tomu, aby se uměl bránit všem manipulacím, neoprávněnému obviňování a nefyzické agresi. Situaci jsme proanalyzovali natolik, že všichni členové oddělení byli schopni rozpoznat vzorec všech útoků Darth Vadera. Obrana jim nakonec přišla legračně jednoduchá, protože Darth Vader nebyl až tak kreativní a struktura jeho jednání byla vždy stejná. U všech patologických osobností bývá stejná a opakuje se u všech případů, které mám na starosti (přestože mým klientům přijde to, co jsou tito lidé schopní vymyslet, stále nové a neuvěřitelné).

Vedle toho, že jsem v této firmě vybavil prvního jednotlivce štítem, mečem a potřebným  know-how, jak s patologickými osobnostmi bojovat, poslal jsem tohoto také zpátky jako „senior“ bojovníka s Darth Vaderem do konfrontace, ve které dokázal jeho útoky zdatně ustát. Nyní tým disponuje zhruba desítkou lidí vybavených těmito dovednostmi. Všichni mají štít, všichni mají meč a všechny nově příchozí takto vybavujeme. Díky tomu je destruktivní působení Darth Vadera eliminováno, minimálně v rámci týmu, který mám na starosti.

Kromě základních dovedností obrany proti manipulaci a agresi, které týmům a firmám nabízím, zdůrazňuji důležitost sociální podpory. Žádnou patologickou osobnost nikdo nezvládne sám. Je potřeba sociální souhra a spolupráce více lidí dohromady, aby zamezili destruktivnímu působení. Ve zmiňované firmě se nám taková imunitní síť podařila vybudovat. Funkce takové sítě spočívá v tom, že se ostatní seběhnou, rozdělí si úkoly a pomáhají tlak agresora ustát. Ze zkušenosti mohu říct, že vždycky – dříve nebo později – ustane a agresor ustoupí.


Jedna ze zásadních otázek, kterou od klientů dostávám je: „Jak je možné, že se patologická a pro své okolí destruktivní osobnost ve firmě udrží? Jak je možné, že to management nevidí?“ Důvodem je to, že se taková osobnost směrem nahoru – tedy vůči nadřízeným a managementu – chová jinak, než směrem dolů, nebo vůči lidem na stejné úrovni. To znamená, že pro lidi, kteří by o jejich pozici mohli rozhodnout, jsou neviditelní. Umí se velmi efektivně „zabetonovávat“ a vytvářet něco, co by se dalo nazvat mafiánskými strukturami. Shromažďují informace, šíří pomluvy, narážky a náznaky, zastrašují. Používají mocenské nástroje jako finance. Ve firmě najímají externí dodavatele, kteří jsou ideálními otroky, používají prostředníky, kteří ve výsledku nenesou žádnou zodpovědnost, atp.

Ideální situace, ke které týmy směruji (stejně jako v tomto případě) je taková, kdy patologická osobnost není vnímána jako existenční ohrožení, ale jako chronicky nemocný jedinec, s kterým je nutné vycházet. Toto je mnohem těžší pro týmy, které tvoří nováčci, začátečníci a lidé, kteří se v problematice neorientují a jsou mnohem zranitelnější vůči jakýmkoli útokům.

Ve chvíli, kdy ale Darth Vadera demaskujeme a odhalíme, už ho nemusíme vnímat jako neporazitelnou a nebezpečnou bytost, ale jako groteskní figurku, která vyhrožuje svým „bububu“, na které můžeme reagovat připravenými šablonami (verbálními nebo písemnými v e-mailové komunikaci) a tak útoky zastavovat. Takto vybavené týmy a jejich jednotliví členové se nebojí konfrontace a ví, jakým způsobem obviněním a agresi čelit.


Doufám, že jsem tímto nastínil způsob, jakým pomáháme týmům, firmám a organizacím v okamžiku, kdy rozpoznají patologickou osobnost, která generuje jenom škodu, ničí kariéru spoustě lidem okolo a nepřináší žádnou hodnotu. V celosvětovém měřítku jsme jediní, kdo dokáže škody patologických osobností ve firmách vyčíslit a zhodnotit, jakou úsporu Vám naše působení přinese. Umíme Vám spočítat návratnost investice do spolupráce s námi (průměrně se pohybuje v řádech stovek až tisíců procent ročně). V současnosti pracujeme s případy, ve kterých se škody působení jediné patologické osoby pohybují v řádu miliardy ročně.

Závěrem Vám přeji, abyste se odhodlali bránit. Pokud s  obranou budete potřebovat pomoct a budete chtít převzít ověřené know-how, ověřené strategie, které zafungovaly někde jinde a přenést je do Vašeho prostředí, dejte vědět, přijďte se podívat na www.bezpecnavina.cz nebo kontaktujte mne či některého z mých kolegů a my Vám navrhneme způsob, jakým Vaší situaci řešit. Braňte se.
 

Jeden názor na “Bezpečná vina ve firemním prostředí

  1. Yeah napsal/a:

    Ta předvídatelnost- to, že už vím, jaká reakce kdy přijde, byla pro mě největší pomoc. Nejvíc ochromující byl strach z toho “co zas bude”, když se budu bránit. Strach z neznáma, nejistota, co vše se může stát, čeho všeho je vlastně schopen.
    Jakmile jsem slyšela toho Darth Vadera, hned jsem si vzpomněla na pohádku Malý pán – velmi jsem si ji oblíbila právě pro poetické zobrazení, co vše může s člověkem udělat velká tíseň… a mj. je tam také vidět, oč je lepší, když na to není člověk sám 😉
    Velmi doporučuji a díky za video. Doufám že nejen do firem, ale i dalších složek v ČR se dostane dobrá zpráva, že se lze bránit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.