S kým se u bezpečné viny můžete setkat

a koho se nemůsíte bát

Ing. Tomáš Pour

Konzultant, terapeut, lektor

Vzděláním fyzik s individuální sebezkušeností v psychoanalýze. Autor modelu bezpečné viny, který umožňuje absolventům terapie, konzultací a kurzů předvídat a zvládat jednání osob s nerozvinutou schopností prožívat vinu, které mají v důsledku toho zkreslené vnímání své vztahové reality, což se typicky projevuje emočně agresivním, tedy zatěžujícím nebo až destruktivním jednáním vůči ostatním lidem v jejich okolí.

Pracuje v češtině a angličtině.

V rámci bezpečné viny působí v těchto rolích:

Martina Dědičová

Asistentka

Martina je komunikační a organizační srdce bezpečné viny. Při prvním kontaktu Vám pomůže zvolit formu pomoci, která bude ve Vaší situaci nejvhodnější (kurz, terapie nebo seminář) a pomůže Vám s dalším postupem.