S kým se u bezpečné viny můžete setkat

a koho se nemůsíte bát

Chcete se stát fanouškem Bezpečné viny?