S kým se u bezpečné viny můžete setkat

a koho se nemůsíte bát

Tomáš Pour

Konzultant, terapeut, lektor

Autor modelu bezpečné viny, který umožňuje absolventům terapie, konzultací a kurzů předvídat a zvládat jednání (nejen) osob s nedostatečně rozvinutou schopností prožívat vinu, které mají v důsledku toho zkreslené vnímání své vztahové reality, což se typicky projevuje emočně agresivním, tedy zatěžujícím nebo až destruktivním jednáním vůči ostatním lidem v jejich okolí.

Praxe 3000 hodin práce s 200 individuálními klienty.

Pracovní jazyky čeština a angličtina.

V rámci bezpečné viny působení v těchto rolích:

Chcete se stát fanouškem Bezpečné viny?