Přicházíte do kontaktu s někým, kdo Vás i ostatní "nesmyslně" zatěžuje?

Můžete si spočítat, jaké náklady Vaše organizace vynakládá na takovou zátěž. Využijte kalkulačku týmové zátěže, která byla vytvořena na základě zkušeností s podobnými situacemi, jako je ta Vaše.

Bezpečná vina pro firmy

Investice do týmů s prokazatelnou návratností

Základem dobře prosperující firmy jsou kvalitní týmy, ve kterých fungují neagresivní vztahy a kde ve zdravé atmosféře dobře funguje vnitřní komunikace na všech úrovních (zaměstnanci – management – klient). Jen v takovém prostředí mohou zaměstnanci podávat optimální výkony a tím vést firmu k vyšším výkonům.

Oproti tomu nezdravě uplatňovaná moc v týmech, kde někteří jedinci používají nefyzickou agresivitu a (psychicky) destruktivní chování, generuje negativní atmosféru uvnitř pracovního týmu a významně poškozuje prezentaci firmy navenek, směrem ke klientovi. To má za následek omezenou efektivitu práce spojenou se snížením reálné produktivity a vysokou fluktuaci, která s sebou nese vysoké náklady a narušuje plynulý chod firmy.

Nabízíme práci s týmy i jednotlivci, zaměřenou na nefyzickou agresivitu a destruktivní chování, jak uvnitř týmu, tak navenek vůči klientovi. Pomáháme zamezit škodám, které z takového jednání plynou. Firmám přímo snižujeme neproduktivní náklady na interní operativu a díky zvýšení fokusu zaměstnanců na podstatné a reálné problémy klientů pomáháme generovat příležitosti a zisky.

Naším cílem je pracovat s týmem tak, aby každý člen týmu na jakékoli pozici (zaměstnanci i management) dokázal agresivní jednání rozpoznat už v samém zárodku problému a uměli se před ním adekvátně bránit dříve, než nabyde nezvladatelných rozměrů a začne způsobovat zbytečné ztráty.

Důležitá je v tomto ohledu autoregulace, kdy se frekventanti kurzů, workshopů a individuálních programů učí rozpoznávat konfliktní projevy ve svém vlastním chování a osvojují si strategie dosahování cílů, které nepoškozují jejich okolí, ani je samotné.

Cílem je spokojený tým, tým lidí schopných identifikovat (potenciálně) destruktivní jednání a včas na něj adekvátně reagovat. Namísto řešení osobních problémů bude tým fungovat efektivněji jako celek a bude se moci lépe soustředit na vnímání reality svých klientů a uspokojování jejich potřeb.

Klíčové principy

Prokazatelná návratnost investice

Na začátku uvidíte, jakým způsobem se Vám vrátí investice do mé práce. Vše budete mít kvantifikováno a sami se rozhodnete, jestli se Vám má práce vyplatí nebo ne. Když nebudete chápat, co a kolik tím získáte a jak se to stane, tak to nebudu dělat.

Hands on real life!

Práce s reálnými situacemi. Žádné hraní nebo modelování. Workshop nebo individuální práce je vždy nad skutečnými situacemi nebo problémy z Vaší praxe. V čase práce se mnou jste stále produktivní, jenom to děláte jinak. Při naší společné práci klienti často vyřeší problém, který je tíží třeba i roky.

Tomáš Pour

Konzultant, terapeut, lektor

Autor modelu bezpečné viny, který umožňuje absolventům terapie, konzultací a kurzů předvídat a zvládat jednání (nejen) osob s nedostatečně rozvinutou schopností prožívat vinu, které mají v důsledku toho zkreslené vnímání své vztahové reality, což se typicky projevuje emočně agresivním, tedy zatěžujícím nebo až destruktivním jednáním vůči ostatním lidem v jejich okolí.

Praxe 3000 hodin práce s 200 individuálními klienty.

Pracovní jazyky čeština a angličtina.

V rámci bezpečné viny působení v těchto rolích:


Doporučení

Jako personální ředitelka naší společnosti jsem již absolvovala vše, co se v mém oboru dalo, ale Tomášova práce je neporovnatelná se vším ostatním. Pro management naší společnosti organizujeme pravidelně školení a workshopy a když s naším týmem pracoval Tomáš, tak to bylo poprvé, co nikdo nepsal sms, neodcházel telefonovat nebo řešit pracovní věci a nikdo ani neotevřel notebook. Všichni soustředěně pracovali a napjatě čekali, co bude dál, o kterých svých skrytých zákoutích se dozvědí. A to byl celodenní workshop v pátek a všichni vydrželi až do konce! To jsou pro mne jedny z mnoha důkazů kvalitně odvedené práce.

Mgr. Zuzana Šimonovičová
Personální ředitelka, Protherm

Všichni manažeři, kteří prošli rukama Tomáše, se shodují na tom, že ve srovnání se všemi ostatními školiteli a kouči, se kterými se setkali, je práce s Tomášem o level výš a to jak jeho workshopy, tak individuální práce s jednotlivci. Jako ředitel hotelu nejvíce oceňuji, že mám jasně zdůvodněno v číslech, jak se mi tato investice vrací.

Tomáš Nesvorný
Executive manager, Yuriss Inn Prague

Nemohlo to dopadnout lépe.

Ing. Aleš Beneda
Manager - B2B sales systems, ŠKODA AUTO a.s.

Nejčastější varianty spolupráce

Pokud nenajdete variantu, která by Vám vyhovovala, tak klidně napište nebo volejte

Nefyzická agresivita, realita, výkonnost

 • Formy psychické agrese ve firemním prostředí a obchodních vztazích
 • Důsledky nefyzické agresivity pro agresory i oběti
 • Rozpoznávání nefyzické agresivity, kategoriazace a příklady
 • Metody obrany před nefyzickou agresivitou
 • Kontrukce nejbrutálnější věty
Workshop

Konstruktivní konflikty

 • Sada individuálních konzultací
 • Konflikt vs. agresivita
 • Význam a hodnota konfliktu
 • Propagace a eskalace konfliktu
 • Rozvoj osobnícj předpokladů pro konstruktivní konflikty
Trénink

Hledání rovnovážných řešení

 • Nashovo equlibrium a další aplikace teorie her
 • Identifikace vztahových systémů a koalic
 • Metody hledání společného prospěchu
 • Nevědomé motivy a základní motivace lidského jednání
 • Reflexe vlastních komunikačních strategií
Workshop

Bezpečná vina aneb obrana proti manipulaci

 • Sada individuálních konzultací
 • Rozpoznání manipulativního jednání a nefyzické agresivity
 • Identifikace Vašich slabých míst, na která manipulátoři útočí
 • Rozbor situací a nácvik optimálních postupů
 • Video lekce a pracovní sešity
Trénink

Rekonstrukce komunikace a řešení problémů

 • Tam, kde se rozpadá důvěra, zvyšuje frustrace a startuje fluktuace
 • Výsledkem je vztahová imunitní síť, která brání šíření patologických jevů a poskytuje svým členům pocit bezpečného pracovního zázemí.
 • Síť je trvalou hodnotou, která firmě pomáhá i po dokončení spolupráce a sama se regeneruje.
Workshop

Individuální konzultace

 • 60 minutová manažerská konzultace (skype/telefon/osobně)
 • Práce na problematických oblastech identifikovaných např. v průběhu úvodního workshopu
 • Nejčastější situace:
  • Zvládání zatěžujících členů týmu/podřízených
  • Situace v osobním životě s dopady na pracovní schopnosti
  • Zvládání komunikace s problematickými klienty/partnery
Konzultace

Kontakt

Kdo napíše, vyhraje!


ALVILA SYSTEMS s.r.o.
Křemencova 178/10
Praha 1

+420 723 021 791

Chcete se stát fanouškem Bezpečné viny?