Pracujte v emočně bezpečném prostředí

Workshopy pro týmy a práce s jednotlivci

Motivace

Na základě poptávky klientů, kterým se osvědčila aplikace pricipů bezpečné viny i v jejich firmách a týmech, jsem vytvořil program pro firmy, ve kterém zprostředkovávám dovednosti a zkušenosti a rozvíjím schopnosti týmů a jednotlivců.

Komu je určena

Workshopy si většinou objednávají personální ředitelé nebo přímo majitelé firem, případně ti, kdo chtějí zlepšit prostředí ve svém týmu.

Spolupráce na míru

Spolupráci většinou zahajujeme úvodním workshopem a na základě zájmu a motivaci jednotlivých účastníků následně pracuji individuálně nebo skupinově na otevřených tématech, dle potřeby.

Práce na skutečných situacích

Vždy pracuji s tématy, která přináší moji klienti. Workshopy, ani individuální práce nejsou nácviky syntetických situací nebo teoretickým výkladem.

Situace a cíle

se kterými Vám pomohu

 • Rozpoznání a obrana před verbálními a emočními útoky
 • Zlepšení komunikační strategie členů týmu
 • Řešení zátěže z osobního života, která se promítá do pracovního výkonu nebo do zátěže celého týmu
 • Eliminace zbytečné negativní emoční zátěže v týmech
 • Hodnocení potenciálních nových členů týmu zaměřené na identifikaci skrytých patologických struktur osobnosti
 • Rozvoj dovedností identifikace patologických osobností pro potřeby náboru

 • Prevence vyhoření, reflexe příčin přetěžování a souvislost s prožíváním viny
 • Obrácení pozornosti týmu od vnitřních problémů ke klientům
 • Rozvoj schopností respektování možností ostatních členů týmu
 • Prevence konfliktů a korektní ukončování vztahů s partnery/zaměstnanci
 • Jednání a komunikace s obtěžujícími a zatěžujícími klienty
 • Rozpoznávání situací pseudo výkonných členů týmu a maskované destruktivity

Podmínky

Workshopy i konzultace vedu/poskytuji osobně (Tomáš Pour)

Dodavatel

ALVILA SYSTEMS s. r. o.
Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1, ČR
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 156928
IČ: 289 72 384
DIČ: CZ28972384
Číslo účtu: 4836933001 / 5500
Banka: Raiffeisenbank, a. s.
IBAN: CZ19 5500 0000 0048 3693 3001
SWIFT Bank Code: RZBCCZPP

Objednávka

 • Objednávku služeb, které jsou předmětem firemní nabídky na stránkách www.bezpecnavina.cz, se provádí buďto vyplněním objednávkového formuláře nebo emailem na adrese pomoc@tomaspour.cz
 • Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí (akceptaci) z naší strany také emailem a tím bude uzavřena smlouva
 • V případě, že z Vaší strany bude objednáno poskytnutí služeb určitému počtu Vámi určených osob (např. objednáte školení pro X Vašich zaměstnanců apod.) a k jejich poskytnutí se tento počet osob nedostaví, nemáte nárok na slevu ani na náhradní plnění

Storno poplatky

Zrušení objednané služby je možné pouze písemně emailem a za následujících podmínek:
 • bezplatné storno přijímáme 15 kalendářních dnů před realizací aktivity (např. školení, workshop, konzultace atd.)
 • v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 4 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 30% z ceny objednané služby
 • v případě zrušení účasti v rozmezí 3 až 1 kalendářní den před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 75% z ceny objednané služby
 • v případě zrušení méně než 24h před realizací je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby